NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ TMMOB ANKARA İKK BASIN AÇIKLAMASI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

26 MAYIS 2019, PAZAR   

35

TMMOB ANKARA İKK BASIN AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 13.02.2017   Güncellenme Zamanı: 13.02.2017 16:25:56  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 13.02.2017 15:27:21

Anayasa Değişikliği Referandumunda, Memleketimiz, Mesleğimiz ve Meslek Örgütlülüklerimiz İçin “Hayır” Diyeceğiz

 

Anayasa Değişikliği Referandumunda,

Memleketimiz, Mesleğimiz ve Meslek Örgütlülüklerimiz İçin "Hayır" Diyeceğiz

 

Ülkemiz, Anayasa değişikliği adı altında Ülkemizin geleceğinin oylanacağı bir referandum sürecine girmiştir. Halkımızı evet-hayır kıskacına alan, siyasal iktidar ve yandaşları dışında düşünce ve görüş beyan edenlerin "vatan hainliği" ile suçlandığı bir dönemde yapılacak referanduma sunulan Anayasa değişikliği, hazırlanış usulü ve içeriği bakımından da birçok sorunu ve yanlışı içinde barındırmaktadır.

 

Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir. Toplumun mümkün olan en geniş kesimlerinin uzlaşı içerisinde olduğu metinler olması toplumun refahı için önem taşır. Özgürlüklerin sınırlandırıldığı, meclisin işlevsiz hale getirildiği OHAL koşullarında hazırlanan Anayasa, içeriği hakkında toplumun sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği, demokratik ortamlarda özgürce tartışılmadan; Sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların, derneklerin ve siyasi partilerin görüşü alınmaksızın hazırlanmıştır.  Mecliste bulunan siyasi partilerin bile uzlaşamadığı, sadece iki partinin kapalı kapılar arkasında görüşerek hazırladığı teklif metni, hızla komisyondan geçirilerek TBMM Genel Kuruluna sunulmuş ve hızla kabul edilmiştir. 

 

Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması gerekliliğinden yoksun, Anayasa değişikliği teklifi, iktidar olanaklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi tarafından sonuna kadar kullanılacağı baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL sürecinde referanduma sunulacaktır. 

 

Cumhurbaşkanı`nın parti genel başkanı da olabildiği, bakanlıklar üzerinde her türlü düzenlemeyi yapabildiği, yetki yasasına gerek olmaksızın tıpkı OHAL KHK`ları gibi "Cumhurbaşkanı kararnamesi" adı altında kararname çıkarabildiği, Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi de dahil olmak üzere, bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSYK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkileri tanıyan Anayasa değişiklik teklifi, Ülkemizde yaşanmakta olan "yasa tanımazlık" anlayışının sür-git devamını sağlamaya yönelik  olarak "tek adam" şahsında yasalaştırma teklifidir. Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek adama, tek partiye dayalı bir dikta rejiminde değil; çoğulcu, katılımcı parlamenter rejimde, demokratik bir anayasada, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde, farklı inanç ve düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir arada yaşayabilmesinde, emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki engellerin kaldırılmasında içte ve dışta savaş konseptinde değil barışçıl politikalardadır. 

 

Bu nedenlerle;  TMMOB`ye bağlı Odaların Ankara Şubeleri olarak, TMMOB 44. Olağan Genel Kurul kararlarında ve Birliğimizin 44. Dönem Yönetim Kurulu açıklama ve kararlarında ifade edilen tutumu tam bir birlik ve dayanışma içinde paylaşıyor;

 

Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve OHAL koşullarında referanduma sunulan;

 

Partili Cumhurbaşkanı`nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet edecek;

 

Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok edecek;

 

Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracak;

 

Anayasa değişiklik teklifine "HAYIR" diyoruz. 

 

Bilim ve tekniği Ülkemizin ve Halkımızın yararı doğrultusunda kullanmayı şiar edinmiş TMMOB`ye bağlı Odaların Ankara Şubeleri olarak bu referandumda ; Ülkemizin ve halkımızın aydınlık  geleceği için,  eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunanları, tercihlerini "HAYIR"dan yana kullanmaya çağırıyoruz. 

 

Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İçmimarlar Odası Ankara Şubesi

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


Okunma Sayısı: 87

Ankara Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88