NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45.DÖNEM DANIŞMA KURULU `REFERANDUMDA HAYIR` DİYOR ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL ERİŞİMİ   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

23 HAZİRAN 2018, CUMARTESİ   

23

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45.DÖNEM DANIŞMA KURULU `REFERANDUMDA HAYIR` DİYOR

    Yayına Giriş Tarihi: 14.03.2017   Güncellenme Zamanı: 21.03.2017 11:15:44  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 21.03.2017 11:15:58

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 45. Dönem 3.Danışma Kurulu Toplantısı, `Anayasa Referandumu` gündemiyle, 11 Mart 2017 tarihinde, Ankara`da, İMO KKM Teoman Öztürk Konferans Salonu`nda toplanmıştır. Toplantıya, İMO Yönetim Kurulu üyeleri ile ülkemizin çeşitli illerinden gelen 81 Danışma Kurulu üyesi ve davetli üyeler katılmıştır.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 45.Dönem 3.Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi:

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 45. Dönem 3.Danışma Kurulu Toplantısı, "Anayasa Referandumu" gündemiyle, 11 Mart 2017 tarihinde, Ankara`da, İMO KKM Teoman Öztürk Konferans Salonu`nda toplanmıştır. Toplantıya, İMO Yönetim Kurulu üyeleri ile ülkemizin çeşitli illerinden gelen 81 Danışma Kurulu üyesi ve davetli üyeler katılmıştır. Referanduma sunulan Anayasa değişikliği ve değişikliğin neler getirdiği/götürdüğü, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe`nin açılış konuşmasından sonra hukukçu Yrd. Doç. Dr. Neval Oğan Balkız tarafından anlatılmıştır. Bu sunumun ardından Danışma Kurulu üyeleri referandumla ilgili görüşlerini ifade etmişlerdir. Odamız Danışma Kurulu 3. Toplantısında Referanduma ilişkin şu görüşler vurgulanmıştır:

Ülkemiz, 16 Nisan`da referanduma sunulacak olan Anayasa değişikliği paketiyle, köklü değişiklikler öngören bir sürecin içine girmiştir. Öncelikle değişiklik teklifinin hazırlanışı ve sunuluşu demokratik bir tarzda olmamıştır. Halkoyuna sunulacak olan Anayasa değişiklik metninin şekil ve içeriği anayasa hukuku, siyaset ve devlet felsefesi açısından yaratacağı sonuçların olumsuzluğuna vurgu yapılmıştır. Toplum bilgi edinme, paket içeriğini öğrenme imkânı bulamamış, değişikliğin hazırlanışına katılım sağlanması mümkün olmamıştır. Meclis İç Tüzüğü`nün gizli oy ilkesi gözler önünde ihlal edilmiştir.

Referandumun yapılacağı koşullar son derece antidemokratiktir. Muhalefeti etkisiz bırakmaya yönelik olarak, Olağanüstü Hal ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri referandum süreci üzerinde ciddi bir baskı aracı olarak kullanılmaktadır. "Hayır" diyenlerin polis şiddeti gördüğü, "terörist" olarak itham edildiği, yurttaşları ayrıştıran, din, mezhep, etnik köken, siyasi görüş ve yaşam biçimi üzerinden kutuplaşmaya yönlendiren bir atmosfer söz konusudur.

Genel olarak bu koşullarda yapılacak bir Anayasa değişikliğinin demokratik olmadığı ve olamayacağı,1982 Anayasası gibi meşruiyet kazanamayacağı açıktır. Hazırlanışı ve sunuluşunun sorunlu olmasının yanı sıra değişiklik paketi halkın iş, aş, sosyal güvence, mutlu, huzurlu yaşam ve demokrasi taleplerini içermemektedir. Oysa, Anayasalar toplumların bir arada yaşamalarını sağlayan, hatta mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayan sözleşmelerdir.

Bu Anayasa değişikliği ile yaratılmak istenen; yasama ve yürütme erklerini doğrudan Cumhurbaşkanı`nda birleştirip, yargı erkini de bütünüyle Cumhurbaşkanı`na bağlamaktadır. Bu üç kuvvetin tüm yetkilerini mutlak şekilde tek adamda topladığı gibi parti genel başkanı ve devlet başkanı sıfatlarını da "tek adam" bir arada yürütmektedir. Bu durum "tek adam" rejiminin otoriter karakterine bağlı olarak demokrasiye ve demokratik teamüllere aykırıdır. Böyle bir sistemin dünyada bir örneği de bulunmamaktadır.

OHAL koşullarında Anayasa değişikliğine gitmenin ve referandum yapmanın ulusal ve uluslar arası evrensel hukuk kuralları ve siyaset biliminin temel ilkeleri ile hiçbir şekilde uyumlu olmadığı gibi; biçimi, içeriği, içerisinde bulunduğumuz koşullar ve propaganda yapmadaki eşitsizlik nedeniyle de ciddi bir meşruiyet sorunu vardır.

Anayasalarda olması gereken; kuvvetler ayrılığı, yurttaşların ifade, basın, yayın, örgütlenme özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklerin güvenceye alınarak, egemenliğin organlar aracılığıyla temsil edilmesi ve iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması gibi temel özelliklerden uzaktır.

Bu anayasa değişikliği, içerik olarak aslında tek adam rejimini amaçlamaktadır. Partili Cumhurbaşkanı olarak milletvekillerini belirleyecek, Meclisi feshedebilecek, kararnameler, yönetmelik, genelgeler ile yasama ve yasa alanını daraltacak bir değişiklik istenmektedir. Cumhurbaşkanı ülkeyi, Meclis dışından atayacağı yardımcılar ve bakanlarla yönetecek, iç ve dış politikayı belirleyecek, ülkenin merkezi bütçesini hazırlayacak, neredeyse ömür boyu yargı önünde hesap vermekten uzak olacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası 45. Dönem 3. Danışma Kurulu, Anayasa`da yapılacak olan böylesi bir değişikliğin, demokrasi ve özgürlükler açısından hiçbir ilerleme sağlamayacağı gibi var olan demokratik kazanımları ve parlamenter rejimi de yok ederek "tek adam" rejimi yaratacağının altını kalın çizgilerle çizmiştir.

Bu nedenle, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan Referandumda "HAYIR" diyeceğimizi, meslektaşlarımızın ve halkımızın bilgisine önemle sunuyoruz.

.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 45.Dönem

Danışma Kurulu


Okunma Sayısı: 455

Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88