NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ AVRUPA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ KONSEYİ (ECCE) <BR> 65. TOPLANTISI ANTALYA`DA YAPILDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL ERİŞİMİ   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

27 MAYIS 2018, PAZAR   

10

AVRUPA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ KONSEYİ (ECCE)
65. TOPLANTISI ANTALYA`DA YAPILDI

    Yayına Giriş Tarihi: 06.06.2017   Güncellenme Zamanı: 06.06.2017 17:35:48  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 06.06.2017 16:39:53

Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE)`nin 65. Genel Kurulu, 2 Haziran 2017 Cuma günü, Odamız ev sahipliğinde, Antalya`da gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, ECCE Türkiye Delegesi Tuğrul Tankut, ECCE Eski Başkanı Wlodzimierz Szycak yaptı.

AVRUPA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ KONSEYİ (ECCE)

65. TOPLANTISI ANTALYA`DA YAPILDI

Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE)`nin 65. Genel Kurulu, 2 Haziran 2017 Cuma günü, Odamız ev sahipliğinde, Antalya`da gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, ECCE Türkiye Delegesi Tuğrul Tankut, ECCE Eski Başkanı Wlodzimierz Szycak yaptı.

İMO Yönetim Kurul Başkanı Cemal Gökçe, Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya, Sayman Üyesi Cem Oğuz ve Proje Koordinatörü Ceylan Özkul, İMO Antalya Şubesi Sekreter Üyesi Ahmet Evci ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut Turan ile çeşitli ülkelerden delgelerin katıldığı toplantıda Azerbaycan`ın üyeliği de kabul edildi.

65. Genel Kurulda, 2016 ekim ayından itibaren faaliyet raporu sunuldu. 2018 Avrupa inşaat mühendisleri yılı için sunumlar ve program tekliflerinin hazırlanmasına dair sunum yapıldı. Akdeniz Ülkeleri Mehendislik birliğinin sunumu yapıldı. Dünya inşaat mühendisleri konseyi (WCCE) – UNESCO ortaklığı anlaşmasının sunumu yapıldı. 31 aralık 2016 ya kadar olan ECCE hesaplarının onaylanması ve mayıs 2017 ye kadar olan hesaplarının sunumunun arkasından 2018 yılı toplantı programlarının ve 66. Genel kurul toplantısının planlanması ile toplantı sona erdi.

 

İMO YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMAL GÜKÇE`NİN YAPTIĞI KONUŞMA:

Sayın Başkan,
Değerli Konuklar,
Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyinin 65`nci Genel Kuruluna hoş geldiniz. Sizleri Antalya`da konuk etmekten dolayı son derece memnunuz. Medeniyetlerin, kültürlerin kesiştiği bu eşsiz coğrafyada, eşsiz güzelliklere sahip Antalya şehrimizde, bu değerli mesleğin mensuplarının toplanmasını değerli buluyoruz. Burada görüşülecek konular ve alınacak kararlar, bugünden yarına bir köprü oluşturacaktır. 
Değerli Meslektaşlarım,
İnşaat mühendisliği mesleği evrensel bir meslektir, dünyanın her köşesinde bulunan insanı ve insan topluluklarını yakından ilgilendirir.
Tarih boyunca depremler, tüm Türkiye coğrafyası için en büyük tehdit olagelmiştir. Sadece yapıların değil medeniyetlerin çökmesine de neden olmuştur. Büyük bir kısmı deprem kuşağında bulunan Türkiye`de son yüzyıl içerisinde 100 binden fazla insan, depremler nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ekonomik kayıplar da cabası. 
Ne yazık ki doğa hareketlerinin gücü hala öngörülenlerin üzerinde olabilmektedir. Bu hareketler hesaplanamayan karakteristik özellikler de taşıyabilmekte, mühendislik alanında gelişmiş ülkelerde de büyük yıkımlara neden olabilmektedir.  Sadece yakın tarihte Japonya`nın Kobe depreminden Pakistan depremine, ABD`yi vuran Katrina Kasırgasından Fransa`da yaşanan sel felaketine, 20 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği Türkiye Marmara depremlerinden, Sumatra depremi ve ardından gelen tsunaminin neden olduğu yıkıma kadar dünyanın dört bir yanında doğa olayları sonucu yıkıcı tahribatla ortaya çıkmıştır.
Şehirleşmede, sanayileşmede, ulaşımda, tarımda ve enerji alanlarında, tek tek yapıların güvenli ve sağlıklı yapılması kadar planlı ve amaca hizmet edebilir olmasını, insana, doğaya, kültüre ve tarihe saygılı olmasını,  mesleğimizin sorumluluk alanının içerisine sokmaktayız.  
Bu yüzden Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası olarak, inşaat mühendisliği hizmetlerinin toplumun çıkarına ve uygarlığın gelişimine zemin teşkil edebilmesi için,
- İnşaat Mühendislerinin deneyim ve bilgi birikimlerini sürekli geliştirmelerini, deneyim ve bilgi düzeylerine göre sorumluluk alıp yetki kullanmalarını hedeflemekteyiz.
- Üniversitelerdeki mühendislik eğitiminin geliştirilmesi için her türlü girişimde bulunmaktayız.
- Akademik, teknik ve tekno-politik nitelikte yayınlar yapan yayın organlarımız ve Şube Bültenlerimiz ile üyelerimize, alanımızla ilgili gelişmeleri aktarırken dünya, ülke ve kent ölçeklerindeki yatırım ve sorunları irdelemekteyiz.
- Deprem, Ulaştırma, Beton, Kıyı ve Liman yapıları, Geoteknik, Çelik Yapılar, Altyapı, Hidrolik Yapıları-Su politikaları, İnşaat İşletmesi gibi konularda periyodik Kongre, Konferans ve Sempozyum türü etkinliklerle ulusal ve uluslararası düzeyde tartışma ve tanıtım ortamları yaratmaktayız.
- Mesleki norm ve standartların oluşumuna katkı koymaktayız.
- Şubelerimiz aracılığı ile sürekli olarak meslek içi eğitim kurs ve seminerleri düzenlemekteyiz.
- Öğrencilere yönelik etkinliklerimiz ile bir yandan öğrenci sorunlarına çözüm ararken diğer yandan mesleki sorumluluğun öğrencilik yıllarından itibaren kazanılmasını amaçlamaktayız.
- Üyelerimizin topluma karşı mesleki, yasal ve vicdani sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini izlemekte, bu sorumluluğu yerine getirmeyenler için cezai yaptırımlar uygulamaktayız.
- Üyelerimiz arasında haksız rekabet ortamlarının oluşmasını engellemeye çalışmaktayız.
- Meslektaşlarımızın mesleki, sosyal ve ekonomik hak ve çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için her türlü girişimde bulunmaktayız.
- Kişilerin, kurumların ya da yargının başvurularına karşılık bilirkişilik ve hakemlik yapmaktayız. 
- Ülke genelinde yada kentler ölçeğinde yapılan yatırımları ve uygulanan tekno-politikaları sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel ve tarihsel etkileri, yapısal özellikleri ve ülke çıkarları açısından değerlendirip, yetkilileri uyarmakta ve  kamuoyunu bilgilendirmekteyiz.
- Doğal afetleri, insan hatasıyla oluşan felaketleri yerinde incelemekte, nedenlerini sonuçlarını ve alınması gereken önlemleri ilgililere ve kamuoyuna sunmaktayız.
Değerli Meslektaşlarım,
Biz Türkiyeli meslektaşlarınız olarak, insanoğlunun doğa olayları karşısında verdiği mücadelenin yanı sıra insanların birbiriyle yaşadığı sorunların çözümünde de uygarlaşmadan ve insanı merkezine alan politikalardan yana olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bilim teknoloji ve üretim üçgeninde belirleyici olan mühendislerin toplumsal değişimlerde de etkin olma sorumluluğunu taşıdığını düşünmekteyiz. Bizler İnşaat mühendislerini, kaynakları doğru kullanan, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına toplumsal hizmetlere dönüştüren, bu nedenle de günümüzün ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan teknik elemanlar olarak değerlendirmekteyiz. 
Uygarlığın alt yapısını oluşturan mesleğimiz uygulamalarının, insanoğlunun ve doğanın yıkımına neden olmasını istemiyoruz. Yıkım ile sadece yapısal hasarları değil, yanlış ve işlevsiz yatırımlarla toplumların birikim geleceklerinin karartılmasını ve geri dönülmez çevre zararlarını da kastediyoruz.
Ayrıca mesleki sorumluluklarımızın yanı sıra aydın olma sorumluluğu gereği; savaşlara, haksızlıklara, eşitsizliğe, yoksulluğa, sömürgeciliğe, diktalara, cehalete ve karanlığa karşı, barıştan, eşitlikten,  paylaşımdan, dayanışmadan, demokrasiden, uygarlıktan, bilim ve aydınlıktan yana taraf oluyoruz.
Değerli konuklar,
Her şeye rağmen yapamadıklarımızın yaptıklarımızdan daha fazla olduğuna inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki mühendislik uygulama ve sorunları evrenseldir ve bunlara karşı evrensel bir birliktelik gerekir. Bilgi ve örgütsel deneyimler paylaşılabildiği ölçüde çoğalabilir ve yeniden üretilebilir. Bu yüzden Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyine çok önem veriyoruz.  Biliyoruz ki gerek kurumsal olarak ECCE`den, gerekse ECCE`i oluşturan kuruluşlardan çok şeyler alacağız. Fakat aynı zamanda 62 yıldır aktif bir hareket tarzı olan Türkiye İnşaat Mühendisleri Odasının ECCE`e çok şeyler katacağına da inanıyoruz. Daha etkin ve üretken bir ECCE için Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası üstüne düşeni yapmaya hazırdır.
Ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğumuz  ECCE`nin  bu toplantısının başarılı geçmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.Okunma Sayısı: 245

Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88