NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ KIYI VE DENİZ MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI TAMAMLANDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL ERİŞİMİ   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

24 MAYIS 2018, PERŞEMBE   

46

KIYI VE DENİZ MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI TAMAMLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 04.05.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 07.05.2018 14:51:44  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 04.05.2018 11:26:13

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına Balıkesir Şubemiz tarafından, 4 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, Balıkesir Şube Başkanı Gürkan Özcan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal`ın açılış konuşmalarıyla başladı.

 

KIYI VE DENİZ MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına Balıkesir Şubemiz tarafından, 4 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı; TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, Balıkesir Şube Başkanı Gürkan Özcan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal`ın açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.
Toplantıya İMO 2. Başkanı Cemal Akça, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya, Cem Oğuz ve Necati Atıcı katıldı.
 
Çalıştay programı:

 
11.15-13.00"Balıkesir Kıyı Alanları ve Sorunları I"

Oturum Başkanı; Prof. Dr. Ayşen Ergin (ODTÜ)
TMMOB İMO Balıkesir Şubesi Adına Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL (YTÜ)
Burhaniye Ticaret Odası/ Edremit Ticaret Odası
BASKİ Genel Müdürü
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB Kıyı Yapıları ve Sahil Hizmetleri Bşk., BBB Deniz Ulaşım Şube Md.)
Balıkesir İlçe Belediyeleri (kıyı)
Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Devlet Su İşleri
Balıkesir Çevre Dernekleri Adına (Burhaniye- Ayvalık Çevre Platformları Temsilcisi)
13.00-14.15 Öğlen Arası
14.15-15.15"Balıkesir Kıyı Alanları ve Sorunları II"
Oturum Başkanı; Prof. Dr. Esin Çevik (YTÜ)
Prof. Dr. Gaye Birol (TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi)
İnş. Müh. Aydın Özen (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi)
Balıkesir Çevre Dernekleri (Burhaniye Çevre Platformu-Ayvalık Çevre Platformu-Kazdağları Derneği-Pelitköy Güzelleştirme Derneği)
Balıkesir Belediyeleri
 
 
15.15-16.15FORUM "Tüm Katılımcıların Forum Kurulu ile Balıkesir Kıyı Alanları ve Sorunları Konusunda Soru ve Cevap Oturumu"

Forum Moderatörü: İMO Yönetim Kurulu Adına (İnş. Yük. Müh. Cemal AKÇA)
Forum Kurulu:
Prof. Dr. Ayşen Ergin
Prof. Dr. Yalçın Yüksel
Prof. Dr. Esin Çevik
Prof. Dr. Gaye Birol
Dr. Işıkhan Güler
 
16.15-17.00Sonuç Bildirgesinin okunması, Kapanış

 
İMO BAŞKANI CEMAL GÖKÇE`NİN YAPTIĞI KONUŞMA:
 
Kıyı ve Deniz Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinin bir alanıdır.

Odamız, kıyı yapılarının doğru planlanmasına, planların güncel ve bilimsel yöntemlerle tasarlanıp uygulanmasına büyük bir önem veriyor. Ayrıca, kıyıların ekolojik ve doğal dengelerinin korunması gerekiyor.

İklim değişikliklerinin kıyılara olan etkilerinin araştırılarak bütünleşik bir kıyı alanları yönetiminin oluşturulması önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Deniz ve kıyılarımıza yönelik yapılan çalışmalar, deniz ulaşımı ve deniz ticaretinin gelişmesine de katkı yapıyor.

Yine yaşam alanlarımıza ve yaşam çevremize zarar veren su baskınları konusu da kıyı mühendisliğinin çalışma alanları içinde yer alıyor. Son yıllarda ülkemizin birçok yerinde yapılan HES`ler dere yataklarını sorunlu hale getirmiştir. Oysa kıyılar, ekonomik özellikleri ve canlı yaşamına olan etkileri nedeniyle her zaman insanın ve insanlığın ilgi alanı içerisinde yer almıştır.

Kıyılar, insan ilişkisi bakımından ve yaşam alanlarının seçilmesinde her zaman bir mücadele alanı olarak şekillenmiştir. Tarihsel süreçlere baktığımızda; kara, kıyı, su ve insan ilişkisi her koşulda korunmaya çalışılmıştır. Son yıllarda kıyıların varlığını sadece ticari bir varlık olarak gören çevreler çoğalmaya başladı. Bu çevreyle kıyıların korunmasını sağlamaya çalışan çevreler arasında sürekli bir çatışma var.

Özellikle 1980 sonrası uygulanan neo-liberal ekonomik politikalar, kıyı alanlarımızı çok uluslu şirketlerin ilgi odağı haline getirmiştir. Kıyılarımıza karadan bakan bir anlayış hakim olmaya başlamıştır. Oysa kıyılarımıza daha çok denizden bakmak gerekiyor. Aynı zamanda kıyıları denizden kullanan birçok paydaşın olduğunu unutmamak gerekiyor.

Bugün kıyı yönetiminin bilimsel verilerle birlikte değerlendirilerek bütünleşik ülke ve kent planlarıyla birlikte ele alınması zorunlu bir hale gelmiştir. Ne yazık ki ülkemizde bugüne kadar çıkarılan yasalar; kıyılarımızı koruma ve kullanma ilişkisini sağlıklı bir şekilde oluşturamamıştır. Kaçak, çarpık ve aşırı yoğun bir yapılaşmanın önü çoğu kez bilinçli olarak açık tutulmuştur. Her alanda olduğu gibi kıyı yönetimi alanında da çıkarılan yasa ve yönetmelikler, var olan yapıları yasallaştırmak için kullanılmıştır.

Bugün kıyı kentlerimizde yaşayan nüfus yoğunluğu toplam nüfusumuzun yarısını oluşturmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde kıyı ile yaşam alanları arasında engelsiz bir ilişki vardır. Bizim kentlerimizde başta İstanbul olmak üzere kıyı ile yaşam alanları arasında ne yazık ki aşılmaz duvarlar vardır.
İnsanla kent arasındaki ilişki koparılmıştır.

İnsanı araç yapan bir yapılaşma düzeni yerine insanı tüm yaşam alanları ile buluşturan ve insanı yaşam alanlarının odak noktasına koyan bir düzenin olması gerekiyor. Kent ve kıyı yaşantısının amacı, insanı odak noktası yapmaktır.

Ülkemizde kıyı alanlarında farklı kurum ve kuruluşların sorumlulukları var. Bu sorumluluklar çakışıyor. Bu durum, planlama kararlarının bütünlüğü açısından önemli sorunları da birlikte getiriyor.

Bugünlerde İmar Barışı adı altında TBMM`de görüşülen, aslında bir "İmar Affı" olan yasa tasarısı, tüm yapılara istisna olmadan af getiriyor. Bu aftan kıyı alanlarında bulunan tüm kaçak yapılar da nasibini alacaktır. Açıkçası yasalara uyan yurttaş, yasalara uymayan yurttaş karşısında bir kez daha cezalandırılmış olacaktır.

İşini doğru yapan İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar bir kez daha cezalandırılmış olacaklardır. Güvenli yapı, sağlıklı bir çevre, yararlanılabilir kıyı alanları diye yüksek sesle konuşan mühendis ve mimarlar, haksız kazanç ve haksız rekabet karşısında bir kez daha kaybedeceklerdir.

Bu anlayış, bu ve benzeri aflar mühendislik bilimi ve bilgisinin uygulanmasında yeni etik ve ahlak problemleri yaratacaktır.

Kentlerimizin tarihsel, arkeolojik ve doğal kimliğini geliştirmek planlama ilkelerinin asıl amacı olmalıdır.

Edremit Körfezi ve tüm Ege Denizi kıyıları da bu amaca uygun bir şekilde korunmalıdır. Oysa Körfez kıyıları da tüm olumsuzluklardan kendisine düşen payı almıştır.

Kent yaşamıyla bütünleşmesi gereken liman ve iskeleler; eğlence ve alışveriş yoğunluk artıran kullanımlara açılmıştır. Ayrıca tüm kıyıları bir yandan yoğun bir şekilde yapılaşmaya açıyoruz, diğer yandan da denizi doldurarak yeni boş alanlar yaratıyoruz.

Planlama anlayışı bütünüyle katılımcı bir anlayışla yapılmaktan oldukça uzaktır. Çoğu zaman merkezi yapı yerel yönetimleri de dışlayarak tek taraflı olarak kararlar almaktadır.

Sonuç olarak gerek bugüne kadar düzenlemiş olduğumuz çalıştay ve sempozyumlar, gerekse bugün burada düzenlediğimiz çalıştay ve Adana`da düzenleyeceğimiz Kıyı ve Deniz Sempozyumu; yeni bir farkındalığın oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Kıyılarımızın korunması için bizimle işbirliği yapan tüm kurum ve kuruluşları kutluyorum, teşekkür ediyorum.

Mühendislik yapıları olan Kıyı ve Deniz Yapıları aynı zamanda güvenli olmak zorundadır. Bu yapıların; yer seçim kararlarına, projelendirilmesine, projelerin denetlenmesine, inşaat yapım sürecinin projelerine uygun olarak yapılmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Bu anlayışın sürdürülebilir olması aynı zamanda mühendislik bilimine de önemli ölçüde katkı yapacaktır.

Gerek kıyı yapılarımızın doğru ve tüm bilimsel veriler kullanılarak planlanması, gerekse kıyıların doğal ve ekolojik değerlerinin korunarak yeni sorun alanlarının yaratılmaması geleceğimiz açısından büyük bir önem taşıyor.

Sürdürülebilir bir planlama, sürdürülebilir sosyal bir çevrenin oluşturulması, bu çalıştayımızın ana halkasını oluşturuyor.

Başta Yalçın YÜKSEL hocamız olmak üzere Balıkesir Şubemizin değerli başkan ve yöneticilerine, bilgilerini bizlerle paylaşan değerli katılımcılara ve Belediyelerimize İnşaat Mühendisleri Odası adına çok teşekkür ediyorum.


Okunma Sayısı: 206

Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88