NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ İMO 46. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL ERİŞİMİ   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

26 MAYIS 2019, PAZAR   

9

İMO 46. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

    Yayına Giriş Tarihi: 14.05.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 26.03.2019 17:21:24  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 14.05.2018 14:09:54

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı, 12 Mayıs 2018 tarihinde, İMO Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

İMO 46. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı, 12 Mayıs 2018 tarihinde, İMO Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. İMO II. Başkanı Cemal Akça tarafından 46. Dönem Danışma Kurulu Divan adayları oylamaya sunuldu. Yapılan seçim sonucunda, Divan Başkanlığına Baykal Hancıoğlu, Divan Başkan Yardımcılığına Ahmet Evci, Divan Yazmanlıklarına Melek Gözde Hoşafçı ve Refiye Ruhsar Uzun oybirliği ile seçildi.

Danışma Kurulu`nun açılış konuşması İMO Başkanı Cemal Gökçe tarafından yapıldı. Gökçe`nin konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda "Ülkemizin Gündemi ve 46. Dönem Çalışma Programı Taslağının Görüşülmesi" ile "Temsilcilik ve Bağlı Oldukları Şube ile Olan İlişkilerin Değerlendirilmesi" gündemleri görüşüldü.
Toplantıya İMO 2. Başkanı Cemal Akça, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Şükrü Erdem, Sayman Üyesi Bülent Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Kaya, Necati Atıcı, Genel Sekreter Yardımcıları Bahaettin Sarı ve Serap Dedeoğlu, Proje Koordinatörü Ceylan Özkul ile Danışma Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda sırasıyla söz alarak görüş ve düşüncelerini paylaşan üyeler; Hakkı Nadir Çelebi, Nusret Suna, Taner Yüzgeç, Zeki Karadeniz, Azmi Cihangir Aygın, Gülsun Parlar, Jale Alel, Mustafa Balcı, Selim Tulumtaş, Nihat Noyan, İsmail Selçuk Yılmaz, Oktay Gülağacı, Işıkhan Güler, Osman Murat Kaya, Tahsin Asan, Rezan Bulut, Süleyman Kamil Akın, Tansel Önal, Murat Demir, İhsan Kaş, Hüseyin Kuzu, Gürkan Erdoğan.

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 46. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı, 12 Mayıs 2018 tarihinde, İMO Kültür ve Kongre Merkezinde, "Ülkemizin Gündemi", "46. Dönem Çalışma Programı taslağının görüşülmesi" ve "Temsilcilikler ve Bağlı oldukları Şube ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesi" gündemleri ile toplanmıştır.

Toplantıya;

İMO Yönetim, Onur, Denetleme Kurulları ile TMMOB YK, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu Üyelerinden toplam 14 kişi katılmış, 10 kişi katılmamıştır.

Önceki dönem Oda Başkanları ve Genel Sekreterlerinden toplam 3 kişi katılmış, 21 kişi katılmamıştır.

Şubelerden toplam 36 kişi katılmış, 16 kişi katılmamıştır. Denizli, Gaziantep, Kocaeli ve Mersin Şubelerinden katılım olmamıştır.

Seçilmiş danışma kurulu üyelerinden 14 kişi katılmış, 1 kişi katılmamıştır.

Çağrılı üyelerden 9 kişi katılmış, 4 kişi katılmamıştır.

Genel Sekreter Yardımcıları ve Şube Sekreterlerinden 7 kişi katılmış 4 kişi katılmamıştır.

Danışma kurulunda ayrıca 8 konuk katılımcı yer almıştır. 

Danışma kuruluna toplam 139 çağrılı üyeden 83 kişi katılmış, ayrıca 8 konuk katılımcı ile birlikte toplam 91 kişi katılım göstermiştir.

Toplantıda; İMO II. Başkanı Cemal Akça tarafından 46. Dönem Danışma Kurulu Divan adayları oylamaya sunulmuştur. Yapılan seçim sonucunda, Divan Başkanlığına Baykal Hancıoğlu, Divan Başkan Yardımcılığına Ahmet Evci, Divan Yazmanlıklarına Melek Gözde Hoşafçı ve Refiye Ruhsar Uzun oybirliği ile seçilmiştir.

46.Dönem 1.Danışma Kurulu`nun açılış konuşması İMO Başkanı Cemal Gökçe tarafından yapılmıştır.Gökçe ülkemizin ve odamızın içinde bulunduğu duruma ilişkin kapsamlı bir konuşma yapmasının ardından;Danışma Kurulu Üyeleri söz alarak gündeme ilişkin görüşlerini açıklamışlardır.Toplantıda sırasıyla; Hakkı Nadir Çelebi, Nusret Suna, Taner Yüzgeç, Zeki Karadeniz, Azmi Cihangir Aygın, Gülsun Parlar, Jale Alel, Mustafa Balcı, Selim Tulumtaş, Nihat Noyan, İsmail Selçuk Yılmaz, Oktay Gülağacı, Işıkhan Güler, Osman Murat Kaya, Tahsin Asan, Rezan Bulut, Süleyman Kamil Akın, Tansel Önal, Murat Demir, İhsan Kaş, Hüseyin Kuzu, Gürkan Erdoğan. söz alarak görüş ve düşüncelerini paylaşmıştır.

Danışma Kurulumuz, baskın seçim kararının ülke gündemine oturduğu bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda ekonomide, sosyal ve siyasal hayatta yaratılan tahribatın erken bir seçimle oluşacak yeni ülke yönetimiyle onarılması mümkün görünmemektedir. Hayat pahalılığı, üst üste binen zamlar, vergi adaletsizliği orta ve alt gelir gruplarının yaşam koşullarını büyük çapta kötüleştirmiştir. Büyük sermaye gruplarının borç yapılandırması için sıraya girdiği kamuoyuna yansımaktadır. Yabancı yatırımcıların ülkeyi terk etmesi bir yana, ulusal sermayenin de yurtdışına kaçma eğiliminde olduğu basında yer almaktadır. İşsizlik ve enflasyonun çift haneli rakamlara ulaştığı, inşaat sektöründeki krizin görmezden gelinmesinin mümkün olmadığı seviyelere çıktığı, Türk Lirası`nın değer kaybının önüne geçilemediği, özelleştirmelerle elde edilen paranın tükendiği, satılacak kamusal varlıklar kalmayınca cumhuriyetle yaşıt şeker fabrikalarının satışa çıkarıldığı bilinmektedir. Ülkemizin iç ve dış borç batağında olduğu, tarımın ve hayvancılığın yok edildiği, kamu kaynakları üzerinden sınırsız zenginliğe ulaşan bir kesimin yaratıldığı açıktır.

Dış politika alanında da hemen hemen bütün komşu ülkelerle gergin bir ilişki yaratılmış, uluslararası ölçekte ülkemiz itibarsızlaştırılmıştır.

Siyasal iktidar, varlığını korumak için toplumsal kesimler arasında iç barışı bozacak gerginlikleri öne çıkarmıştır. Siyasi erk kendisinden farklı düşünen, kendisine oy vermeyen herkesi vatan haini olmakla suçlamakta, dini duyguları siyaset malzemesi haline getirmektedir. Toplumsal hayatı dini kurallara göre düzenleyerek cumhuriyet değerleri ve cumhuriyetin kurucu kadrolarını itibarsızlaştırmaya dönük girişimleri ayyuka çıkarmıştır. Gericileşmenin bir sonucu olarak kadına yönelik şiddet, taciz gibi olaylar artış göstermiş, kız çocuklarını eğitimin dışına, kadınları da çalışma yaşamının dışına iten anlayışı hakim kılınmaya çalışılmıştır.

Anayasa değişikliğiyle tek adam yönetiminin önü açılmış, darbe girişimi bahanesiyle, demokratik sistem askıya alınmış, ülke kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmiştir. Darbecilerle uzaktan yakından ilgisi olmayan binlerce kamu çalışanı işten atılmış, TMMOB ve KESK üyelerinin, akademisyenlerin olduğu binlerce insan işsiz bırakılmıştır. Parti başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri tutuklanmıştır.

Eğitim-öğretim alanında da karanlık bir tablo karşımızda durmaktadır. Sürekli sistem değişiklikleriyle eğitim yapboz tahtası haline getirilmekte, eğitimde bilim dışı içerikler had safhaya çıkarılmakta, gerici kadrolar çocuklarımızın geleceğini tehdit etmekte ve ülkemizin köklü üniversiteleri parçalanmaktadır.

TMMOB`a bağlı meslek odalarını özgür ve bağımsız bir Oda olmaktan çıkarıp söylenenleri tekrarlayan bir Oda haline getirmeye dönük girişimler hız kesmeden devam etmiştir. TMMOB Yasasının değiştirileceği yine gündeme getirilmiş, yasa taslakları dolaşıma sokulmuştur.

Bu koşullar altında İnşaat Mühendisleri Odası, ana hedefleri doğrultusunda bir stratejiye sahib olmak zorundadır. Odamız; 3458 Sayılı yasanın değiştirilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir. 3458 Sayılı Yasa nedeniyle yetkin mühendislik konusu yönetim kurullarımızın çabalarına rağmen bir türlü hayata geçirilememiştir. Gerek iktidarların kaliteli bir mühendislik hizmetinin yapılmasına karşı gösterdikleri direnç,gerekse mesleğimizle ilgili bir "Meslek Yasası"nın olmaması sorunlarımızı daha da büyütmüştür.Örgütsel bir bütünlük içinde çalışılarak dibe vuran mühendislik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasının araçları mutlaka oluşturulmalıdır.

Bunun için örgütsel bir birliğin sağlanarak kaybolan yetkilerin geri alınması ve daha da ileriye götürülmesi gerekmektedir. 46.Dönem içerisinde "Meslek Yasası Ve Örgütlenme Kurultayı" yapılarak hem bu konular hem de Oda örgütlenmemizin tartışılması öngörülmektedir. Bu kurultayda, şubelerimizin temsilciliklerle olan ilişkileri gözden geçirilmeli,şube temsilcilik ilişkileri ve çalışmalarının ölçüleri nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır. Ayrıca, temsilciliklerin şube olma ölçüleri nesnel ilkeler temelinde belirlenmelidir.

Özellikle öğrenci üyeler, işsiz meslektaşlarımız, asgari ücret uygulaması, meslektaşlarımızın özlük hakları, kamuda çalışan arkadaşlarımızın yaşadığı sorunlar önümüzdeki dönemin mücadele konuları olmalıdır. TMMOB asgari ücret politikasının yasal platformda takipçisi olunmalıdır. Mesleki konulardaki etkinliklerimiz devam etmeli, mesleğin itibarı, mesleki uygulamaların niteliğinin yükseltilmesi, meslektaşlarımızı donanımlı kılacak eğitimler hız kesmeden devam etmelidir.Ayrıca yapı üretim sürecinin tümüyle denetim altına alınabilmesi için paydaş kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde çalışarak, teknik ve mühendislik kaygısını ticari kaygıların önüne çıkaracak bir düzenleme mutlaka yapılmalıdır.

Odamızın ve Şubelerimizin ekonomik durumları dikkate alınarak 46.Dönem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan çalışma programı taslağına yönelik yapılan öneriler dikkate alınarak revize edilmeli ve uygulamaya konmalıdır.Bu dönemde de Kongre,Konferans ve benzeri etkinliklerle birlikte yeni çalıştayların yapılması, mesleğimizin gelişimi ve tanınırlığı açısından büyük bir öneme sahiptir.

Yeni Bina Deprem Yönetmeliğinin tanıtılmasına yönelik olarak,şubelerimizin bulunduğu bölgeleri de kapsayacak şekilde seminerlerin düzenlenmesi gerekmektedir. Teknik,teknolojik ve mühendislik alanında ortaya çıkan gelişmelere rağmen,Yeni Bina Deprem Yönetmeliğinin uzun bir sürede değiştirilmiş olması ülkemiz adına ciddi bir talihsizliktir.

Ayrıca Genel olarak mühendislik eğitimi,özel olarak da inşaat mühendisliği eğitimi oldukça büyük sorunlarla yüklüdür.Öğrenci kontenjanlarının yüksek olması,yetersiz fiziki yapı ve laboratuarın olmamasının yanında,üç öğretim üyesi bulunarak inşaat mühendisliği diploması veren yeni bölüm ve programların açılması kabul edilemez.


Okunma Sayısı: 355

Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88