NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ BALKAN MÜHENDİSLİK FORUMU TAMAMLANDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL ERİŞİMİ   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

26 MAYIS 2019, PAZAR   

29

BALKAN MÜHENDİSLİK FORUMU TAMAMLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 21.05.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 22.05.2018 10:28:01  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 22.05.2018 10:28:26

Avrupa İnşaat Mühendisliği Konseyi ve Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenen Balkan Mühendislik Forumu, 21 Mayıs 2018 tarihinde, Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da düzenlendi.

BALKAN MÜHENDİSLİK FORUMU TAMAMLANDI

Avrupa İnşaat Mühendisliği Konseyi ve Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı`nın organizasyonunda düzenlenen Balkan Mühendislik Forumu, 21 Mayıs 2018 tarihinde, Bulgaristan`ın Başkenti Sofya`da düzenlendi. Avrupa Mühendislik Konseyi üyelerini ve Balkan ülkeleri mühendis odalarının katılımlarıyla, gerçekleşen foruma Odamız adına TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya, ECCE Seçilmiş Başkanı Aris Chatzidakis, Makedonya Mühendis ve Mimar Odaları Başkanı Prof. Dr. Mile Dimitrovski, Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Yurtiçi Şirketlere Yatırım Ortamının İyileştirilmesine İlişkin Yönetmeliklerden Sorumlu Bakanı Prof. Zoran Sapuric katıldı.

CEMAL GÖKÇE`NİN FORUMDA YAPTIĞI KONUŞMA:

Balkan Ülkeleri İnşaat Mühendislerini Türkiye İnşaat Mühendisleri adına saygıyla selamlıyorum.

Bu etkinliği düzenleyen Sayın NAÇEV ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum.

Yerleşme ve tüketme alışkanlıklarımızın ortaya çıkardığı sorunlar aynı zamanda dünyanın ortak bir sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Deprem, su baskınları, küresel ısınma, çevre kirliliği, giderek azalan yaşam alanları, kimliksiz ve güvensiz kentler günümüz sorunlarının önünde yer alıyor. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler de kentlere doğru durdurulamayan bir akış var. Bu akış, inşaat mühendisliğinin temel sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

İnşaat Mühendisliği; medeniyet kurucusu ve geliştiricisi olan bir mesleğin adıdır. Sadece inşaat mühendisliği mesleğini yapanları ve akademik alanda çalışanları değil, sokaktaki yurttaştan, en yüksek bürokrata kadar her insanı etkileyen bir meslektir. Yapıların sağlam ve sürdürülebilir olması insan yaşamının en önemli sorunlarından biridir. İnsan hangi toplumsal kesimde yer alırsa alsın, hangi meslek alanında bulunursa bulunsun, inşaat mühendislerinin bilgi ve birikimlerinin eseri olan yapılarda yaşıyorlar. Bu nedenle inşaat mühendisleri, insan yaşamının her anına dokunurlar. İnsanların ihtiyaç duyduğu her yapıyı farklı malzeme ve tasarımlarla bir araya getirip düşünceyi eyleme dönüştürüyorlar. Sadece yapan değil, yapılanları koruyan, gerektiği zaman onaran, güçlendiren ve geleceğe devreden bir anlayışa sahiptirler. Can ve mal güvenliğini sağlayan bir mesleğin insanı olmaları, inşaat mühendislerine büyük sorumluluk yüklüyor.

İnşaat mühendislerinin, mevcut sistemden kaynaklanan sorunların yanında mesleki standartlara, meslekle ilgili yönetmeliklere ve meslek etiğine uygun bir şekilde çalışmaları zorunludur. Ayrıca bugün eğitim ve öğretim alan öğrencilerin gelecekte önemli görevler üstlenecekleri açıktır. Bu nedenle; sadece bugün hizmet üreten inşaat mühendislerinin değil, inşaat mühendisliği eğitiminin geleceğini de irdelemek gerekiyor.

Dünyanın herhangi bir yerindeki doğal ve Ekolojik değerlerin bozulması yerel düzeyde kalmıyor tüm insanlığı etkiliyor. Sürdürülebilir bir planlama ve sürdürülebilir bir sosyal çevrenin oluşturulması hizmet sürecimizin ana halkası olarak bizleri şekillendiriyor.

İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelmektedir. Bu bağlamda evrensel bir meslektir. Kendilerine emanet edilen dünyada, sürdürülebilir bir yaşam kalitesini artırmak amacıyla mesleki bir yetkinlik, etik bir anlayış ve geniş bir işbirliği içerisinde bir bilen olmak durumundadırlar.

Hizmet üretim sürecinde sadece bilimsel ve teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi yeterli değildir. Hayatın genel akışı içerisinde doğaya ve yaşam alanlarına haksızca müdahale edenlere karşı sesimizi yükseltmek gerekiyor.

Bu nedenle, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için en temel konu, iyi bir mühendislik eğitiminin yapılmasına ihtiyaç var. İnşaat mühendisliği diploması almış olmanın yeterli olmadığını bilerek, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yeni gelişmeleri ve bilgileri öğrenmek gerekiyor. Başta meslek Odamız olmak üzere, sürekli hale gelen meslek içi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılarak, öğrenmeği sürekliliği olan bir iş haline getirmek gerekiyor. Bu tür etkinliklere katılarak sertifika almanın iyi bir mühendislik hizmeti yapabilmenin önemli bir aracı olarak görüyoruz.

İnşaat Sektörü ve Dünyamız

İnşaat sektörü; ülkemiz de ve dünya da çok büyük bir pazarı elinde bulunduruyor. Birçok sektör inşaatların yapım evresinden bitimine kadar inşaat sektöründen etkilenmektedir. İnşaat yapım sürecinde doğada var olan birçok kaynak azalmakta veya tükenmektedir. Yaşadığımız çevre kirleniyor, yeni atıklar ortaya çıkıyor. Üstelik bilimsel ve teknik kurallara, mühendislik ilkelerine ve doğanın kendi yasalarına uygun olarak üretilmeyen yapılar yıkılarak yeni bir çevre sorunu yaratıyorlar. Bu nedenle yapılan tüm yapıların sürdürülebilir olması gerekir. Açıkçası, kentleri bir yaşam ve kültür mekanı olarak ele almak gerekiyor. Kentsel ve kırsal alanda kişi, toplum ve çevre sağlığı ile güvenliğinin korunması, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması, kentte yaşayanların haklarına saygılı bir düzenin kurulması gerekiyor. Bunun için doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunup yaşatılması bir yana, bu değerlerin aynı zamanda geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca var olan kaynaklarla uyumlu olabilecek bir kentsel ve kırsal gelişmenin sağlanması, dikkate alınacak önemli bir konudur.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için uygulanabilir bir politikanın yanında planlama, bu planı hayata geçirecek programın yapılarak uygulanması gerekiyor. Ayrıca yapım, denetim ve kullanım evrelerinde inşaat mühendislerinin etkili bir şekilde görev almaları gerekiyor. Bir projenin sürdürülebilir olması için planlama, yapım ve yıkım aşamalarında düşük maliyetli, çevresel bilince uygun, sosyal ve çevresel konularla uyumlu olması gerekiyor. Yine yapım sürecinde sürdürülebilir olmanın ana konusu olarak maliyet, zaman ve kalitenin altını çizmek gerekir.

 Sürdürülebilir yapım ve tasarım için kaynak tükenmesinin ve çevre bozulmasının azalarak sağlıklı bir yapılaşmanın oluşması temel hedefler arasında yer almaktadır. Dünya var oldukça tükenebilir kaynakları korumak, tüketilenleri de yeniden kullanılabilir bir hale getirmek gerekiyor.   

Gelecek ve İnşaat Mühendisliği

Daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması, özel olarak deprem, genel olarak ta afet risk yönetiminin temel amaçlarındandır. Ülkemiz ve birçok ülke deprem tehlikesi altında yaşıyor. Ülkemiz ve dünya ülkeleri deprem tehlikesinin yanında başka doğa olaylarıyla da karşı karşıya bulunuyor. Bir yandan doğanın kendisinden kaynaklanacak tehlikelere karşı önlem almak gerekirken, diğer yandan da insan eliyle yaratılmış olan tehlikelere karşı önlem almak gerekiyor. Köprüler, barajlar, enerji yapıları, içme ve kullanma su yapıları, parklar, metro, raylı sistemler, karayolları, konut ve bina yapıları, su altı yapıları ve bunun gibi yapılar inşaat mühendislerinin ilgi alanlarını oluşturuyor.

Bugün yapılan İnşaat Mühendisliği eğitimi, 20-30 yıl sonra ihtiyaçlara cevap verebilecek mühendislerin yetişmesini sağlamak durumundadır. Bu tartışma ve çalışmalar ülkemiz de de devam ediyor. Geleceğin mühendislerine hangi bilgilerin verileceğinden daha çok, inşaat mühendislerinin hangi bilgi, beceri yeteneklere sahip olmaları önem kazanmıştır

İnşaat mühendisliği hizmetlerini etkileyen etmenler var. Bu etmenler:

İnşaat Mühendisliğini etkileyen dış etkenler var: Nüfus artışı, kentleşme, küresel ısınma, karbon gazı salınımı, doğal kaynakların azalması, eşit olmayan bir yaşam, küresel düzenin yarattığı sorunlar.

İnşaat Mühendisliğini etkileyen teknolojik gelişmeler var: Bilgisayar programlarının ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, yeni hesap yapma teknikleri, etkili tasarım ve yapım teknikleri, robotların gelişmesi

İnşaat Mühendisliği için yeni yaklaşımları dikkate almak; İnşaat mühendislerinin mühendislik dışında da görev üstlenmesi, mesleki sorumluluk bilinci, mesleki itibarının yükselmesi için çalışılması gerekiyor.

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak ve yaşam kalitesini küresel ölçekte artırmak için toplum tarafından görevlendirilen inşaat mühendisleri; toplumun birer yetkilileri olarak etik bir şekilde topluma hizmet ederler. Geleceğin mühendisleri olarak sürekli öğrenirler. Problem çözme yetenekleri gelişmiştir. Konu ve olaylara karşı eleştirel bir bakışları vardır. Bütünleştirici bir sistemin yanında yer alırlar. Yaratıcı düşünceye sahip bir insan olarak takım çalışmasına yatkındırlar. İletişim becerileri de ileri düzeyde gelişmiş olmalıdır.

Temel eğitim bilginin kaynağıdır. Bu nedenle mühendisliğin kaynağı olan matematik, fizik, kimya, biyoloji, mekanik ve malzeme bilimlerine hakim olmak gerekiyor. Mühendiste bilginin yanında becerisinin de gelişmiş olması gerekir. Bu beceri, uygulama stajı ile birlikte yapmış olduğu işlere bağlı olarak gelişir. Bu gelişme mühendisin etik duruşunu, mesleki derinliğini ortaya koyar. Dünyayı nasıl algılayıp, nasıl yorumladığı zamanla açığa çıkar. Mesleğe bağlılığı, merakı, titizliği, dürüstlüğü ve nesnelliği önem kazanır. Mühendisin edinmiş olduğu bilgi derinliği, becerisi ve mesleki davranış ilkelerine olan bağlılığı, gelecekteki zorlukları aşmasını ortaya koyar.

Bu kapsamda mühendislerin, mühendislik örgütlülüğü içindeki ve dışındaki etik davranış kurallarını, yolsuzlukla mücadelesini, yasal gereklilik ve etik beklentiler arasında bulunan farkları, mesleğin kamu sağlığını, kamu güvenliğini ve toplumun refahını her zaman önemsemek ve üstün tutmaları gerekiyor.

Sonuç  Olarak,

Özellikle ülkemiz de mühendislere kazandırılacak bilgilerin teknik konulardan daha çok, meslekle ilgili sorunların kavranmış olması önem taşıyor. Konuların sadece teknik yönlerini gören ve ona göre davranan mühendislerin çalışmalarını yeterli bulmuyoruz. Konulara oldukça geniş bir açıdan bakmak gerekiyor. Mühendislerin insani ve sosyal yönlerinin ileri düzeyde gelişmiş olması bir zorunluluk haline gelmiştir. Toplumsal yaşam içerisinde bir aydın olma özelliği taşıyoruz. Bu nedenle savaşlara, haksızlıklara, yolsuzluğa, eşitsizliğe ve sömürüye karşıyız.

Mühendislerin, inşaat mühendisliği mesleğinde teknik ve mesleki kazanımlarının gelişmesi için, Meslek Oda`larının yaşam boyu öğrenme felsefesine uygun olarak çalışma yapmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Mesleki norm ve standartların oluşumuna ve oluşturulmasına katkı yapıyoruz. Bu kapsamda kaynak tüketiminin azaltılmasına, kaynakların yeniden kullanımının sağlanmasına, yenilenebilir/dönüştürülebilir kaynak kullanımının artırılması ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına yardımcı oluyoruz.

Bir yapıyı tasarlarken, kullanılacak malzemenin tek kullanımlık olarak düşünülmemesi gerekiyor. Bu kapsamda daha iyi materyallere ve kullanıcılar için daha uzun ömürlü olacak malzemelerin seçilmesi gerekiyor.

Sürdürülebilirliğin en önemli noktası doğal çevrenin korunmasıdır. Sürdürülebilirlik konusu ele alınırken çevre korumayı sadece bununla sınırlı görmemek gerekiyor. Bu konuda doğa merkeze alınırken; sürdürülebilirlik gündeme geldiğinde toplumun sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünü de dikkate almak gerekiyor.  

Doğal olayların veya teknolojiden kaynaklanan olayların afete dönüşmemesi için, yaşanılan afetlerin ortaya çıkarmış olduğu sonuçlarla ilgili gerekli olan bilgileri inşaat mühendisleri ile birlikte geniş bir halk kitlesine anlatıyoruz.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYOR, SAYGILAR SUNUYORUM.

Mayıs 2018, Sofya


Okunma Sayısı: 539

Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88