NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ İMO`DAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA ZİYARET ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL ERİŞİMİ   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

21 MART 2019, PERŞEMBE   

3

İMO`DAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA ZİYARET

    Yayına Giriş Tarihi: 01.11.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 01.11.2018 13:00:11  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 01.11.2018 12:58:52

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığını 31 Ekim 2018 tarihinde ziyaret ederek, şantiye şefleri hakkında yönetmelik ile yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik taslakları hakkında İMO görünüşü aktardı.

İMO`DAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA ZİYARET

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığını 31 Ekim 2018 tarihinde ziyaret ederek, şantiye şefleri hakkında yönetmelik ile yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelik taslakları hakkında İMO görünüşü aktardı. 
 
Belgelendirme Hizmetleri Dairesi Başkanı Adem Sankur ile yapılan görüşmede; Yönetmelik Taslağında değiştirilmesini istediğimiz aşağıdaki başlıca önerilerimiz iletildi:
 
1- Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, ilgili meslek odasına kayıtlı, ilgili meslek odasından şantiye şefliği yapabileceğine dair sicil durum belgesi almış mühendis veya mimarı,
 
2- Şantiye şefinin, yapım işinin gerektirdiği ve imalatın niteliğine uygun mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisi olması şarttır. (Teknik öğretmen veya Teknikerin Şantiye Şefi olması uygun değildir)
 
3-Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam yapı inşaat alanı sınırları aşılmamak kaydıyla bir yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir.
 
4- Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebileceği işlerin yapı inşaat alanı toplamı 30.000 metrekareyi geçemez. Yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde ise bu değer 90.000 m2`yi geçemez ve bu tür yapılarda, ilgili meslek odasından aldığı "Şantiye Şefliği Sicil Durum Belgesi" ile en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olduğunu belgeleyen mühendis ve mimar tarafından şantiye şefliği üstlenilir.
 
6-Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, hangar yapıları ile Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından dokuzuncu fıkrada sayılanların dışındaki yapılarda ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan yapılarda, inşaat mühendisi unvanlı şantiye şefi bulundurulması zorunludur. Ancak, imalatın inşaat mühendisi dışında özel ihtisas gerektirdiği durumlarda; mimar, makine ve elektrik, elektrik-elektronik mühendisi şantiye şefi görevlendirilir.
 
7-Mimar ve mühendis şantiye şeflerinden ilgili idaresince, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında, süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına dair ilgili meslek odasından Sicil Durumu Belgesi istenir.
 
8-Mimar ve mühendis şantiye şeflerinin imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezalarını ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, e-Şantiye Şefi sistemine işlenmek üzere Müdürlüğe altı gün içinde bildirir. E-Şantiye Şefi sitemine işlenen bilgilerin şantiye şeflerinin kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezaî işlem yapılmak üzere ilgili meslek odasının e-Şantiye Şefi sistemine erişimini sağlar.


Okunma Sayısı: 339

Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88