Türkiye İnşaat Mühendisliği 18. Teknik Kongre ve Sergisi Tamamlandı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından ilki 1962 yılında düzenlenen Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongre ve Sergisi etkinliklerinin on sekizincisi 7-8-9 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmaları, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç tarafından yapıldı. Prof. Dr. Ayşen Ergin de açılışta çağrılı konuşmacı olarak, “2023’e Doğru Vizyon-Cumhuriyetin 100. Yılında İnşaat Mühendisliği Tarihi Sürecinin Değerlendirilmesi ve Yeni Ufuklar” başlıklı konuşmasını yaptı.

Taner Yüzgeç konuşmasına, Kongrenin hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere, çağrılı konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederek başladı. Yüzgeç, Levent Darı’yı anarak, “4 Kasım 2021’de kaybettiğimiz Levent Darı dostumuz bugün aramızda olmasa bile onun çalışmalarını başlattığı Teknik Kongrenin gerçekleşiyor olması, onun bu örgüt içerisinde hala yaşadığını ve yaşayacağını göstermektedir. Yönetim Kurulu olarak iyi bir mühendis, iyi bir yönetici ve iyi bir arkadaşı kaybetmiş olmanın hüznünü hala yaşıyoruz. O’nu saygıyla, minnetle ve çok büyük bir özlemle anıyorum” dedi.

Kamuoyunda İzmir Depremi olarak bilinen Sisam depreminin 2. yıl dönümünde, deprem sonrası kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporuna göre envanter çalışmasının, riskli bina tespitinin yöntemi bile çıkarılmadığını belirten Yüzgeç, 18 yıl önce, 2004’te gerçekleştirilen Teknik Kongre’de bilimsel bir yöntemle bina tespit ve değerlendirme çalışmalarının nasıl yapılacağının tartışılıp değerlendirildiğini vurguladı.

“Hak ve yetkilerini kısıtlayıp tırpanladıkları, ekonomik olarak çökertmeye çalıştıkları yetmezmiş gibi her birkaç yılda bir yasa değişikliğini gündeme getirerek etkisizleştirilmek istemektedirler” diyen Yüzgeç, “Bugün yapılmak istenen, bilim ve tekniği kamunun yararına sunan TMMOB ve diğer akademik meslek birliklerini parçalama, kamusal görevlerini ve bağımsızlığını zedeleyerek iktidara bağımlı kılma çabasıdır. İnanıyoruz ki, her ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar gücünü üyesinden ve toplumdan alan ve 68 yıllık bir birikime sahip olan kurumlarımıza karşı besledikleri emellerinde başarılı olamayacaklardır. Türkiye Barolar Birliğinde yaşadıkları başarısızlık bunun en somut örneğidir. Yapılan araştırmalarda toplumdaki güvenilirliği Cumhurbaşkanlığından, Meclisten, Yargı Organlarından, YÖK’ten daha fazla olan kurumlarımızın dağıtılması sanıldığı kadar kolay olmayacaktır” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner de konuşmasında, 18. Teknik Kongre ve Sergisi kapsamında, İnşaat Mühendisliği mesleğinin toplumda yarattığı etkiler ile mesleği etkileyen unsurların teknik ve yönetsel boyutlarıyla tartışılacağını, İnşaat Mühendisliği faaliyetlerinin disiplin içi ve disiplinler arası planlama, tasarım, uygulama ve işletim alanlarındaki akademik ve profesyonel birikimlerini yansıtan farklı bakış açılarının, İnşaat Mühendisliği öğrencileri başta olmak üzere tüm katılımcılarla düzenlenecek etkinliklerde paylaşılmaya çalışıldığını belirterek, “İnşaat Mühendisliği alanındaki gelişmelerin, kamu yararını da ön planda tutacak şekilde yaygınlaşmasını sağlamak için üniversite ve sonrasında eğitim faaliyetleri arasında bütünlük sağlamak 18. Teknik Kongre ve Sergisi’nin temel amaçları arasındadır” dedi.

Ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri, değişimleri, değinilen ve öncelikli konuları, deneyim ve birikimleri ortak bir bilgi havuzunda toplama amacı ile Kongre hazırlıklarını yapan Yürütme Kurulunun, farklı yoğunlukta gerçekleştirilecek bir program oluşturmaya çalıştığını kaydeden Yalçıner, “Etkin ve kapsamlı bir mesleki buluşma gerçekleştirme çabası süresince bizlerle birlikte olan Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Levent Darı ve 48. Dönem Kıyı ve Deniz Uzmanlık Kurulu üyemiz Prof. Dr. Adnan Akyarlı’nın kaybı büyük üzüntümüzdür” dedi.

Yalçıner sözlerini, “İleriye dönük süreklilik sağlayacak adımlar ve ortak tartışma platformlarında dinamizm kazanacak mesleki atılımlar gerçekleştirmesi dileği ile 18. Teknik Kongre ve Sergisine katılan tüm meslektaşlara ve ilgililere saygılarımızı sunarız” diyerek tamamladı.

Prof. Dr. Ayşen Ergin konuşmasında, mühendislik eserlerinin, hızla gelişen ve değişen toplumsal yaşamın farklılaşan gereksinmelerine cevap veren temel ürünler olduğunu, bilimsel bulgularla yaratılan ve üretime uygulanan teknoloji ve bu gücü elinde tutan mühendislerin, endüstri devrimine öncülük yaptığını, yüzyıllar boyu bilim teknoloji ve üretim sürecinde, doğal olarak toplumsal değişimlerde sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Mühendisliğin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki gelişim süreçlerinden söz eden Ergin, Anayasa ve TMMOB Yasası ile yönetmeliklerin çizdiği çerçevede İnşaat Mühendisleri Odası’nın görev ve sorumluluklarına değindi. Ülkemizde ekonomik gelişmenin lokomotif sektörü olan inşaat sektörü yatırımlarının kamu ve özel ülke yatırımlarının en büyük bölümünü oluşturmasının İMO’nun sorumluluklarını çok büyük ölçüde artırdığını belirten Ergin, “İMO bu sorumluluğunu   yayınlar, kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler, meslek içi sürekli eğitim kursları, tartışma platformları açık oturumlar, söyleşiler gibi bilimsel etkinlikler düzenleyerek yerine getirmektedir. İMO'nun 1962 yılından itibaren düzenlediği ’Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongre ve Sergisi 'etkinliği ilgili uzmanların, bilim insanlarının kamu ve özel sektörün, yerel yönetimlerin, ilgili kuruluşlarının bir araya geldiği çok önemli bir etkinliktir” dedi.

Ergin, Yetkin Mühendislik ve Referans Belgesi süreçlerinden bahsederek, “’Bir inşaat mühendisi meslek hayatı boyunca kendini geliştirmek adına hiçbir çabası olmasa dahi mesleğini yapma hakkına sahip olabilmesi' sorgulanmalıdır” dedi.

Toplumsal süreçleri ve dinamiğini yönlendirecek bilimsel gücün temel elemanının doğal olarak insan olduğunu vurgulayan Ergin, İnşaat Sektörüne odaklanarak yapılacak değerlendirmede ise eğitilmiş insan gücünün en temel elemanının İnşaat Mühendisi olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından çekilen toplu fotoğraftan sonra Türkiye İnşaat Mühendisliği 18. Teknik Kongre ve Sergisinin ilk oturumu başladı.

Kongreye davetli konuşmacı olarak Prof. Dr. Ayşen Ergin, Prof. Dr. Oral Büyüköztürk, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Prof. Dr. Haluk Gerçek, Prof. Dr. Elyas Ghaffori, Prof. Dr. Micheal Fardis ve Doç. Dr. Katrin Bayer katılırken, inşaat mühendisliği alt disiplinlerinde 64 bildiri sunuldu, 2 tema  konuşması yapıldı. Yapılan konuşmaların ve sunulan bildirilerin ardından izleyicilerin soruları yanıtlandı.

Kongre kapsamında düzenlenen İnşaat Mühendisliği Eğitimi panelinde Uğur Ersoy’un moderatörlüğünde Prof. Dr. Mustafa Tokyay, Prof. Dr. Metin Hüsem, Yüksek İnşaat Mühendisi Mustafa Çobanoğlu ve inşaat mühendisliği öğrencisi Candeğer Ceylan sunum yaptı.

Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu moderatörlüğünde yapılan İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geotekniğin Yeri panelinde ise, Dr. Rasin Düzceer, Prof. Dr. Nurdan Memişoğlu Apaydın, Prof. Dr. Cenk Alhan ve İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Arslan sunum yaptı.

Levent Darı anısına düzenlenen Toplumda Mühendisin Yeri Sorumlulukları ve Etik panelinin ise moderatörlüğünü Prof. Dr. Tuğrul Tankut yaparken, Prof. Dr. Betül Çotuksöken ve Prof. Dr. Beno Kuryel sunum yaptı.

Kongrede; çağrılı konuşmacılar, oturum başkanları ve panelistlere plaket takdim edildi.

tk18.imo.org.tr adresinden canlı olarak da yayımlanan Kongreye; İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, 2. Başkanı Nusret Suna, Sekreter Üyesi Özer Akkuş, Sayman Üyesi Jale Alel, Yönetim Kurulu Üyeleri Gülsun Parlar, Tansel Önal ve Veysel Özkan, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi Özgür Topçu, Genel Sekreter Serap Dedeoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ceylan Özkul, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri, Şube Yöneticileri ile çok sayıda inşaat mühendisi ve inşaat mühendisliği öğrencisi katıldı.

Türkiye İnşaat Mühendisliği 18. Teknik Kongre ve Sergisi, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ve İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç’in kapanış konuşmalarıyla tamamlandı.

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç’in yaptığı konuşma metni için tıklayınız.

Kongre programı için tıklayınız.

 • 1 (9) kopya.jpg
 • DSC00003 kopya.jpg
 • DSC00007 kopya.jpg
 • DSC00017 kopya.jpg
 • DSC00049 kopya.jpg
 • DSC00085 kopya.jpg
 • DSC00121 kopya.jpg
 • DSC00162 kopya.jpg
 • DSC00169 kopya.jpg
 • DSC00174.jpg
 • DSC00110.jpg
 • 1 (111) kopya.jpg
 • 1 (36).jpg
 • 1 (39) kopya.jpg
 • 1 (25) kopya.jpg
 • 1 (41) kopya.jpg
 • 1 (46) kopya.jpg
 • 1 (103) kopya.jpg
 • 1 (100) kopya.jpg
 • 1 (92) kopya.jpg
 • 1 (87) kopya.jpg
 • 1 (75).jpg
 • 1 (64) kopya.jpg
 • 1 (58) kopya.jpg
 • 1 (1) kopya.jpg
 • 1 (113).jpg
 • 1 (116) kopya.jpg
 • 1 (134) kopya.jpg
 • 1 (146) kopya.jpg
 • 1 (152) kopya.jpg
 • 1 (156) kopya.jpg
 • 1 (157) kopya.jpg
 • 1 (165) kopya.jpg
 • 1 (169).jpg
 • 1 (173) kopya.jpg
 • 1 (177).jpg
 • 1 (194) kopya.jpg
 • 1 (197).jpg
 • 1 (215) kopya.jpg
 • 1 (228) kopya.jpg
 • 1 (236) kopya.jpg
 • 1 (258) kopya.jpg
 • 3 (85).jpg
 • 3 (95) kopya.jpg
 • DSC00188 kopya.jpg
 • DSC00192 kopya.jpg
 • DSC00226 kopya.jpg
 • DSC00241 kopya.jpg
 • DSC00256.jpg
 • DSC00264 kopya.jpg
 • DSC00278.jpg
 • DSC00280.jpg
 • DSC00284 kopya.jpg
 • DSC00298.jpg
 • DSC00336 kopya.jpg
 • DSC00339 kopya.jpg
 • DSC00349 kopya.jpg
 • DSC00368 kopya.jpg
 • DSC00380 kopya.jpg
 • DSC00397 kopya.jpg
 • DSC00413 kopya.jpg
 • DSC00418 kopya.jpg
 • DSC00455 kopya.jpg
 • DSC00464 kopya.jpg
 • DSC00469.jpg
 • DSC00481 kopya.jpg
 • DSC00491 kopya.jpg
 • DSC00503.jpg
 • DSC00506 kopya.jpg
 • DSC00508 kopya.jpg
 • DSC00509.jpg
 • DSC00517 kopya.jpg
 • DSC00531.jpg
 • DSC00556 kopya.jpg
 • DSC00588 kopya.jpg
 • DSC00591 kopya.jpg
 • DSC00594 kopya.jpg
 • DSC00598 kopya.jpg
 • DSC00599 kopya.jpg
 • DSC00603 kopya.jpg
 • 3 (101).jpg
 • 3 (106) kopya.jpg
 • 3 (116).jpg
 • 3 (129) kopya.jpg
 • 2 (32).jpg
 • 2 (34) kopya.jpg
 • 2 (37).jpg
 • 2 (38) kopya.jpg
 • 2 (40) kopya.jpg
 • 2 (42) kopya.jpg
 • 2 (45) kopya.jpg
 • 2 (47) kopya.jpg
 • 2 (5) kopya.jpg
 • 2 (57) kopya.jpg
 • 2 (64).jpg
 • 2 (70).jpg
 • 2 (76) kopya.jpg
 • 2 (9) kopya.jpg
 • 2 (91).jpg
 • 2 (94).jpg
 • 2 (98) kopya.jpg
 • 3 (11) kopya.jpg
 • 3 (122).jpg
 • 3 (126) kopya.jpg
 • 3 (131) kopya.jpg
 • 3 (28) kopya.jpg
 • 3 (40).jpg
 • 3 (48) kopya.jpg
 • 3 (59) kopya.jpg
 • 3 (71) kopya.jpg
 • 3 (8).jpg
 • 3 (80) kopya.jpg
 • İMO 0786 kopya.jpg
 • İMO 0792 kopya.jpg
 • İMO 0795 kopya.jpg
 • İMO 0798 kopya.jpg
 • İMO 0803 kopya.jpg
 • İMO 0809 kopya.jpg
 • İMO 0813 kopya.jpg
 • İMO 0816 kopya.jpg
 • İMO 0819 kopya.jpg
 • İMO 0822 kopya.jpg
 • İMO 0823 kopya.jpg
 • İMO 0835 kopya.jpg
 • İMO 0849 kopya.jpg
 • İMO 0869 kopya.jpg
 • İMO 0889 kopya.jpg
 • İMO 0892 kopya.jpg
 • İMO 0902 kopya.jpg
 • İMO 0910 kopya.jpg

Eklenme Tarihi: 09/11/2022

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası