Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Tasarımı Alanında Çalışan İnşaat Mühendislerinin İMO İnternet Sayfasında Yayınlanması Yönergesi

Yönerge kapsamında Odamıza başvuru yapan inşaat mühendislerinin başvuru dosyalarının değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan liste yayımlanmıştır. Listeye erişmek için tıklayınız. 

Yönerge kapsamında iki farklı başvuru yöntemi ile liste güncellenmeye devam etmektedir:

1- Dosya kapsamında yapılacak başvuralar; İMO internet sayfasında MBDG listesinde yer almak isteyen ve meslek yaşı beş yıl ve üzerinde olan SİM`ler bir dosya kapsamında, mevcut bina değerlendirme raporu ve güçlendirme tasarımı alanında belirli bir deneyim ve bilgi birikimine sahip olduklarını, ayrıca söz konusu çalışma alanının gerektirdiği organizasyonlar açısından da belirli bir yetenek ve deneyime sahip olduklarını belgeleyecek ve DK tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

2- İMO tarafından açılacak eğitim kapsamında yapılacak başvurular; İMO internet sayfasında MBDG listesinde yer almak isteyen ve meslek yaşı üç yıl ve üzerinde olan üyeler, ilgili konuda İMO tarafında hazırlanacak eğitimlere katılmak ve sonucunda yapılacak sınavdan başarılı olmak şartıyla bu Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen koşullar açısından değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Eğitimlerin açılması, başvurular ve sınava ilişkin usul ve esaslar İMO Yönetim Kurulunca belirlenecektir.

Yönerge ve formlar için tıklayınız.

Eklenme Tarihi: 10/05/2023

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası