ANA SAYFA   İLETİŞİM   ARAMA   genç-İMO ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA


genç-İMO Ana Sayfa

26 OCAK 2022, ÇARŞAMBA   

 

genç-İMO 9. ÖĞRENCİ MECLİSİ TAMAMLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 08.03.2016  Güncellenme Zamanı: 06.06.2016 16:05:37  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 06.04.2016 09:56:28

genç-İMO 9. Öğrenci Meclisi, 5-6 Mart 2016 tarihlerinde, Antalya`da gerçekleştirildi. Üniversite temsilcisi genç-İMO`luların katıldığı Meclis`te çeşitli konu başlıkları, yoğun katılımla gerçekleştirilen tartışmalarla ele alındı. Konsey seçimi için sandık başına giden genç-İMO`lular, yeni genç-İMO Öğrenci Konseyini belirledi.

genç-İMO 9. Öğrenci Meclisi Tamamlandı
 

genç-İMO 9. Öğrenci Meclisi, 5-6 Mart 2016 tarihlerinde, Antalya`da gerçekleştirildi. Üniversite temsilcisi genç-İMO`luların katıldığı Meclis`te çeşitli konu başlıkları, yoğun katılımla gerçekleştirilen tartışmalarla ele alındı. Konsey seçimi için sandık başına giden genç-İMO`lular, yeni genç-İMO Öğrenci Konseyini belirledi.
 
Bu yıl 9.`su düzenlenen genç-İMO Öğrenci Meclisi, 5 Mart 2016 Cumartesi günü düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılışa İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, 2. Başkan Şükrü Erdem, Sayman Üye Cihat Mazmanoğlu, Sekreter Üye Bülent Tatlı, Yönetim Kurulu Üyesi Tansel Önal, Yönetim Kurulu Üyesi Necati Atıcı, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bildirici Suna ve Genel Sekreter Yardımcısı Serap Dedeoğlu`nun yanı sıra İMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Umut Turan ve Hüseyin Faruk Kara ile genç-İMO üniversite temsilcisi öğrenciler katıldı. Divan seçiminin ardından açılış konuşmalarına geçildi.
 
Açılışta ilk olarak genç-İMO 8. Dönem Konsey Başkanı Oğuz Düztaş bir konuşma yaptı.  Düztaş`tan sonra kürsüye gelen İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan Meclis`e başarı dileklerini sundu. İnşaat Mühendisleri Odası`nın her türlü görüş ve düşünceye sahip üyelerden oluşan ve bunu zenginlik olarak kabul eden bir meslek örgütü olduğunun altını çizen Ersan, ortak paydanın inşaat mühendisliği mesleği olduğunu söyledi. Genel kurulların her görüş ve düşünceye sahip üyelerimizin özgürce kendilerini ifade ettikleri kürsüler olduğunu belirten Ersan, genel kurulların ayrışma değil birleşme amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
  
Ersan konuşmasında, "Dünyaya, ülkeye, insana, beşeri ilişkilere demokrasinin penceresinden yaklaşırsanız, öz örgütlülüğünüz olan genç İMO`da da o denli demokratik bir ortam tesis edersiniz. Eğitim sürecinde eşitsizlik ve adaletsizlikle nasıl mücadele ediyorsanız, meslek hayatınızda da aynı ilkeli duruşunuzu sergilemeli, mesleki etik kuralları içselleştirmeli, mühendisliğin formülleri öğrenmekten ibaret olmadığını, beraberinde hayatı ve insanı anlamanın önemli olduğunu kavramalısınız" dedi.
  
10 Ekim Ankara Katliamına ilişkin gündem maddesinde 8. Dönem Konsey Üyesi Gizem Sığla Açıkelli  bir sunum gerçekleştirdi. Açıkelli, katliamda hayatını kaybeden inşaat mühendisi öğrencileri Başak Sidar Çevik ve Güney Doğan şahsında, tüm yitirdiklerimizi andı.
 
Konsey adına yapılan bir diğer sunum da 8. Dönem Konsey Üyesi Mehmet Can Akıncı tarafından yapıldı. Akıncı; TMMOB, İMO, genç-İMO örgütlülüğüne dair bir sunum gerçekleştirdi.
  
8. Dönem Konsey`inden Tolga Yılmaz genç-İMO 8. Dönem Çalışma Raporunu Meclis`e sundu. Çalışma Raporunun okunmasının ardından oturumlara geçildi.
 
Meclis`te;
 
-Mühendisin Değerleri; Mühendislik Etiği, Toplumcu Mühendislik
-Mühendisin Sorunları; Öğrenci Sorunları, İnşaatta Yüksek Topuklar, Mühendisliğin Sınıfsal Konumu
-Mühendislik Eğitimi; İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Referans Yönetmeliği, İnşaat Mühendisliği Öğrenci Yarışmaları, Mühendislik Eğitiminde İntörn Mühendislik
-Yaşam ve Ekoloji; Karadeniz`in Asi Suları, Nükleer Enerji, İş Cinayetleri
-Güvenli Yapı; Türkiye Depreme Hazır Mı, Yapı Denetim Mekanizması
-Kentleşme ve Restorasyon; Yüksek Yapılaşmanın Getirdiği Altyapı Sorunları, Raylı Sistemler, Tarihi Yapıların Korunması
 
Konu başlıklarında sunumlar yapıldı. Sunumların sonunda katılımcıların görüş ve önerileri alındı.
  
6 Mart 2016 Pazar, 9. Öğrenci Meclisi Sonuç bildirgesinin Divan tarafından okunmasıyla Meclis`in ikinci günü başladı. Okunan bildirgeye ilişkin temsilciler tarafından görüş ve öneriler tartışıldı. Konsey seçimi için adayların konuşmalarının ardından seçime geçildi. 9. Öğrenci Konseyi için 7 asil ve 7 yedek aday arasında yapılan seçimde 5 asil ve 5 yedek üye, temsilcilerin oylarıyla belirlendi. Buna göre resmi olmayan seçim sonuçları şöyle:

Asil üyeler;
Mehmet Can Akıncı
Onur Aktolun
Mizgin Bektaş
Oğuz Kır
Saim Kaymak

Yedek üyeler;

Ali Korkut
Mustafa Ali Kabukçu
Yasin Akkuzu
Tolga Kanpolat
Merve Kara 
 
genç-İMO 9.Öğrenci Meclisi Sonuç Bildirgesi

genç-İMO 9. Öğrenci Meclisi 5-6 Mart tarihleri arasında 9. Dönem öğrenci konseyini seçmek ve mühendislik adına görüş bildirmek için Antalya da toplandı. Meclis gündeminde genç-İMO örgütlenmesi, Mühendislik Sorunları ve Mühendislik eğitimi, Yaşam ve Ekoloji  Güvenli Yapı, Kentleşme ve Restorasyon konuları ele alındı.  Konu başlıklarını çeşitli üniversitelerin temsilcileri sunumlarını yaptıktan sonra Meclis`e katılan diğer temsilciler serbest kürsüyü kullanarak kendi fikir ve çözüm yollarını belirttiler. Meclis sonunda oluşturulan sonuç bildirgesi şu şekildedir.

-genç- İMO ailesi gün geçtikçe büyümekte, biriktirmekte ve biriktirdiklerini paylaşarak toplumcu mühendislik algısını yaymaya devam etmektedir.
-Mesleki açıdan mühendislerin topluma, doğaya, işçilere ve meslektaşlarına karşı sorumlulukları tartışılmıştır.
- Mühendisliğin beyaz yakalı olarak işçi sınıfına dahil olduğu belirtilmiş ve sınıf mücadelesinde proletarya içerisinde yer aldığı vurgulanmıştır.
-Kadının toplumdaki yeri ve toplumsal cinsiyet rolleri konuşulmuştur. İnşaat mühendisliği eğitimi alan kadınların sorunlarına vurgu yapılmış ve çözüm yolları aranmıştır.
-Geçmişten bugüne gelen ve bugünden yarınlara kalması gereken tarihi yapıların insanlığın ortak bir mirası olduğu ve tarih boyu köprü görevi gördüğü bir miras olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
-Fukuşima Nükleer santralinin yıkımından sonra dünya üzerinde artık güvenli reaktör olmadığı kanısına varılmış. Nükleer santral yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması gerektiği savunulmuştur.
-İşçi ölümlerinin en önde geldiği sektör olan inşaat sektöründe mühendisin rolü tartışılmış ve sorumluluklarından bahsedilmiştir. Yaşanan facialardan ders çıkarılması ve her türlü güvencesiz çalışma şartlarının kaldırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
-Gelişmiş ülkelere bakıldığında depremin toplumların yazgısı olarak değerlendirilemeyeceğine, olması kesin olarak beklenen depremler için acil toplanma alanlarının rantlaşmasının önüne geçilmesine ve daha sağlam yapıların üretimine hız verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
-Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada genç-İMO örgütlülüğünün parasız, eşit bilimsel eğitimi desteklemeye devam edecek.
-Rantsal değil kentsel ve yerinde dönüşümün halkın yararına olacağı görüşüne varılmıştır.


Güncellenme Zamanı: 06.04.2016 10:00:17
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:34:10
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:34:50
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:35:48
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:35:20
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:36:35
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:36:59
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:37:22
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:44:02
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:44:24
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:44:47
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:45:11
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:04:51
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:45:29
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:05:15
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 14:45:54
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:05:35
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:07:19
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:07:51
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:08:11
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:09:27
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:08:39
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:10:02
Güncellenme Zamanı: 08.03.2016 15:10:27

Tüm Genç İMO - Gündem »

Bu 08.03.2016 gününden itibaren 1653 defa okunmuştur.

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA
TEL : +90 312 294 30 00   FAKS : +90 312 294 30 88
e-POSTA : imo@imo.org.tr