TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Resmi Gazete’nin 18 Mart 2018 tarihli, ve 30364 Sayılı Mükerrer sayısında, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile “Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” yayınlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete`nin 18 Mart 2018 tarihli, ve 30364 Sayılı Mükerrer sayısında, "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" ile "Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve  Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" yayınlandı. Yönetmelik 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.
 
Ülke ölçeğinde deprem tehlikesinin tespit edilmesi ile başta yeni yapılacak binaların deprem tehlikesine karşı tasarımı ve mevcut binaların değerlendirilmesi olmak üzere deprem risk azaltma faaliyetlerinde etkin kullanımının sağlanması amacıyla Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve buna ilişkin para metre değerlerinin tespit edildiği Bakanlar Kurulu kararının da yürürlük tarihi, yine  1 Ocak 2019 olarak belirlendi.
 
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği`ni görmek için tıklayınız..
 
Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve  Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı görmek için tıklayınız.


TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası