Eski Genel Sekreterler

1963-1967

Şevki ERKER

1967-1971

Rüştü ÖZAL

1972-1974

Sadık GÖKÇE

1975-1977

Erdinç KÖKSAL

1977-1979

Hasan DEMİREL

1979-1986

Fikret Kemal YILDIRIM

1986-1990

Fikri KAYA

1991-1992

Sadık GÖKÇE

1992-1995

Taner YÜZGEÇ

1995-1996

Namık ÇETİN

1996-1998

Berat UZEL

2002-2009

Gülay ÖZDEMİR

2013-2014

Ayşegül BİLDİRİCİ SUNA

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası