İMO Hakkında /    İMO Tarihi /    Kronoloji /    

Kronoloji

[1954 - 1964]

 

Kuruluş

19.12.1954

Üye Sayısı

1-4748

Şubeler

Elazığ, İstanbul, İzmir

Önemli Etkinlikler

Türkiye İnşaat Mühendisliği 1. Teknik Kongresi (1962)

 

TMH Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi. Yayın yılı:1955, Türkiye İnşaat Mühendisliği 2. Teknik Kongresi (1964) Çeşitli mesleki konferanslar

 

[1965-1975]

 

Üye Sayısı

5024-16592

Şubeler

Elazığ, İstanbul, İzmir

Önemli Etkinlikler

Türkiye İnşaat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi (1966)

 

Yöneticilik Semineri (1966), Türkiye İnşaat Mühendisliği 4. Teknik Kongresi (1968), Bina Betonları Semineri (1968), Türkiye İnşaat Mühendisliği 5. Teknik Kongresi (1970) , Gediz Depremi Sempozyumu (1970), Kazıklı Temeller Sempozyumu (1972) , Türkiye`de İnşaat Mühendislerinin Okul Sonrası Eğitim Sorunları (1972), Türkiye İnşaat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi (1974), Konut Kurultayı (1974) Çeşitli mesleki konferanslar, yayınlar, kitaplar (1965-1975) Teknik Güç. Yayın yılı : 1974

 

[1976 - 1986]

 

Üye Sayısı

18632-33911

Şubeler

Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Samsun

Önemli Etkinlikler

Türkiye İnşaat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi (1978)

 

Kentsel teknik Altyapı Sempozyumu (1976), Gecekondu, Konut, Kıyı Yağması ve Çevre Kirlenmesi Forumu (1977), Mersin`de çevre Sorunları Açık Oturumu (1977), İnşaat Mühendisliği Eğitimi Açık oturumu (1978), Konut Açık Oturumu (1979), Deprem Paneli (1979), Konut Kurultayı (1982), Türkiye İnşaat Mühendisliği 8. Teknik Kongresi (1985), Türk İnşaat Mühendisliğinin Güncel Büyük Uygulamaları Paneli (1986), Çeşitli mesleki konferanslar, kurslar, paneller, yayınlar

 

[1987 - 1998]

 

Üye Sayısı

35081-48157

Şubeler

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van

Önemli Etkinlikler

Türkiye İnşaat Mühendisliği 9. Teknik Kongresi (1987)

 

Dünya Konut yılında Türkiye Sempozyumu (1987), Dünyada ve Türkiye`de Çevre Sorunları ve Politikaları Paneli (1988), Çok Katlı yapılar Sempozyumu (1989), Türkiye İnşaat Mühendisliği 10. Teknik Kongresi (1989),1. Ulusal Beton Kongresi (1989) , Teknik Dergi. Yayın Yılı : 1990, 1. Ulaşım Kongresi (1990) , Türkiye İnşaat Mühendisliği 11. Teknik Kongresi (1991), Yağış-Sel-Heyelan Sempozyumu (1991), 1. Ulusal Deprem Konferansı (1991), 2. Ulusal Beton Kongresi (1991), Türkiye İnşaat Mühendisliği 12. Teknik Kongresi (1993) , Proje ve Yapı Denetimi Sempozyumu (1993), 1. Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi Sempozyumu (1993), 2. Ulusal Deprem Konferansı (1993) , 3. Ulusal Beton Kongresi (1994), Yapı İşletmesi Sempozyumu (1994), Traslı Çimento Paneli (1994), 2. Ulaşım Kongresi (1994), Türkiye İnşaat Mühendisliği 13. Teknik Kongresi (1995), Çimento Sempozyumu (1995), 2. Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi Sempozyumu (1995) , 3. Ulusal Deprem Konferansı (1995) , 4. Ulusal Beton kongresi (1996) , 3. Ulaşım Kongresi (1996) Deprem ve Depreme Dayanıklı Yapı Üretimi Sempozyumu (1996), 1. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (1996), Türkiye İnşaat Mühendisliği 14. Teknik Kongresi (1997), 4. Ulusal Deprem Konferansı (19971. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu (1997), 4. Ulaşım Kongresi (1998), 2. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (1998), Çeşitli mesleki konferanslar, kurslar, paneller, yayınlar

 

[1999 - 2008]

 

Üye Sayısı

51519 - 74383

Şubeler

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale,Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van

Önemli Etkinlikler

Türkiye İnşaat Mühendisliği 15. Teknik Kongresi (1999), Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongresi (2001), Türkiye İnşaat Mühendisliği 17. Teknik Kongre ve Sergisi (2004)

 

2. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu (1999), 2. Yapı İşletmesi Sempozyumu (2000), 3. Ulusal Kentsel Altyapı Sempozyumu (2000), Yapı Denetimi Sempozyumu (2000), Kamu Yatırımlarında Kaynak Kullanımı Sempozyumu (2000), 3. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (2000), 5. Ulaşım Kongresi (2001), 4. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (2002), 5. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (2003), 5. Ulusal Beton Kongresi (2003), İMO Öğrenci Kurultayı (2004), Çelik Yapılar Sempozyumu (2004), 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (2005), 6. Ulaştırma Kongresi (2005), 3. İstanbul ve Deprem Sempozyumu (2005), 3. Yapı İşletmesi Kongresi (2005), Geoteknik Sempozyumu (2005), 6. Ulusal Beton Kongresi (2005), 4. Kentsel Altyapı Sempozyumu (2005), TMMOB Su Politikaları Kongresi (2006), Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu (2007), 2. Çelik Yapılar Sempozyumu (2007), Sel-Heyelan-Çığ Sempozyumu (2007), 7. Ulaştırma Kongresi (2007), Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu (2007), İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu (2007), 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (2007), 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (2007), 4. İnşaat Yönetimi Kongresi (2007), 5. Kentsel Atyapı Sempozyumu (2007), 2. Geoteknik Sempozyumu (2007), 7. Ulusal Beton Kongresi (2007), 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu (2007), TMMOB Afet Sempozyumu (2007), TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi (2008)

 

[2008 - 2012]

 

Üye Sayısı

75283 - 81964

Şubeler

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale,Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van

Önemli Etkinlikler

3. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu (2009), Su Yapıları Sempozyumu (2009), Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı (2009), 8. Ulaştırma Kongresi (2009), 3. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu (2009), Uluslararası Katılımlı 2. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu (2009), 5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi (2009), İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu (2009), İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu (2009), Yapı Denetimi Sempozyumu (2009), Geoteknik Sempozyumu (2009), Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı (2011), 9. Ulaştırma Kongresi (2011), 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (2011), 2. Su Yapıları Sempozyumu (2011), 2. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu (2011), 2. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu (2011), 8. Ulusal Beton Kongresi (2011), 6. Kentsel Altyapı Sempozyumu (2011), 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (2011), 4. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu (2011), Kültürel Mirasın Depremden Korunması Konferansı (2011), 2. Yapı Denetim Sempozyumu (2011), 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (2011), 6. İnşaat Yönetimi Kongresi (2011), 4. Geoteknik Sempozyumu (2011)

 

[2012 - 2016]

 

Üye Sayısı

81964- 115262

Şubeler

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van

Önemli Etkinlikler

10. Ulaştırma Kongresi (2013), 3. Yapı Denetimi Sempozyumu (2013), Taşkın ve Heyelan Sempozyumu (2013), 4. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (2013), 5. Çelik Yapılar Sempozyumu (2013), 4. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu (2013), 5. Geoteknik Sempozyumu (2013), 3. Su Yapıları Sempozyumu (2013), İnşaatlarda İş Güvenliği Sorunları Çalıştayı (2012), Kıyı ve Deniz Mühendisliği Çalıştayı (2013), 8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (2014), 9. Ulusal Beton Kongresi (2015), 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu (2015), 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı(2015), 11. Ulaştırma Kongresi (2015), 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu (2015), 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (2015), 7. Kentsel Altyapı Sempozyumu (2015), 4. Su Yapıları Sempozyumu (2015), 6. Geoteknik Sempozyumu (2015), 6. Çelik Yapılar Sempozyumu (2015), 4. Yapı Denetim Sempozyumu (2015), 3. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu (2016), Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Çalıştayları (2014), İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı (2015), Su Yapıları Çalıştayı (2015)

 

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası