TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, Birgün Gazetesine açıklamalarda bulundu

İktidara ‘şantiye şefi’ itirazı | İMO Başkanı Yüzgeç: Yönetmelik bu haliyle yenilenmemeli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”te değişiklik hazırlıklarına tepki büyük. İMO Başkanı Yüzgeç, “Yönetmelik bu haliyle kesinlikle yenilenmemeli” dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik”te değişiklik hazırlıklarına tepki gösterdi. Yönetmelik taslağına göre, şantiye şefleri, inşaat alanı bin 500 metrekareyi geçmeyen beş işi, 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen üç işi, 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen iki işi üstlenebilecek. İstisnai durumlar dışında şeflerin yalnızca bir şantiyede görevlendirilmesi gerektiğini bildiren Yüzgeç, yönetmeliğin bu haliyle yenilenmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu ve güvenli yapıların bu nedenle bir zorunluluk olması gerektiğini kaydeden TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, mevcut uygulamalar ve yapılması gerekenler hakkında BirGün’e şunları söyledi:


“Geçmişte yaşadığımız büyük depremlerde çok sayıda insan hayatını kaybetti. Oysa bu kayıplar kaçınılmaz değildi. Yaşadığımız depremlerin ve diğer afetlerin ardından gerek odamız gerekse bilim insanları yapılması gerekenleri tüm açıklığıyla ortaya koydu ve koymaya devam ediyor. Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmı inşaat hatalarından kaynaklanıyor. Yapı üretiminin mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli görevin şantiye şefliği olmasına rağmen usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi, inşaat hatalarını, dolayısıyla deprem hasarlarını büyütüyor.

Öte yandan bugün Türkiye’nin iş cinayetleri gerçeği orta. Son yıllarda işçi ölümleri 2000’lerin üzerinde seyrediyor. Bu ölümlerin birçoğu inşaat iş kolunda gerçekleşiyor. Şantiye şefinin temel görevleri arasında işçi sağlığı ve iş güvenliğinin şantiye sahasında gözetilmesi geliyor. Bu nedenle başta, bin 500 metrekareyi aşan inşaat alanlarında tam zamanlı bir şantiye şefinin görevlendirilmesi olmak üzere şantiye şefleri hakkında yönetmelikte yapılması gereken düzenlemeler büyük önem taşıyor.”

ŞEFLER SÜREKLİ EĞİTİLMELİ

“Deprem sonrası binalarda oluşan hasarların da inşaat alanlarındaki işçi ölümlerinin bu kadar fazla olmasının da ana sebeplerinden biri şantiye şefliğinin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesidir. Bu nedenle şantiye şefliği alanında düzenlemeler yapmaya ihtiyaç vardır. İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefliğinin üstlenilmesinde, yapım işinin konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün ve ilgili imalatların oranının dikkate alınması, keyfi uygulamaların sonlandırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmeleri zorunlu tutulmalı. Şantiye şefleri TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır. Odamız, bu başlıkları içeren düzenlemeleri TMMOB üzerinden Bakanlıkla paylaşmıştır. Ancak Bakanlığın hazırladığı taslak bu eksiklikleri gidermekten uzaktır.”

Eklenme Tarihi: 01/08/2022

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası