Akademi Bilimin ve Düşünce Özgürlüğünün Yuvasıdır

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, özerk, demokratik, bilimsel üniversite talebiyle ilgili yaptığı açıklama.

Akademi Bilimin ve Düşünce Özgürlüğünün Yuvasıdır

Üniversitelere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle dışarıdan rektör atanması, akademide demokratik teamülleri yok sayan, üniversitelerimize ve dolayısıyla ülkemizin geleceğine zarar veren bir uygulamadır. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atama bu yanlışın son halkası olmuştur.

İster mühendislik disiplinlerinde olsun ister beşeri bilimlerde, eğitim-öğretimin yüksek seviyede gerçekleşmesi, bilimsel bilginin üretilmesi, teknolojik ilerlemenin sağlanması, ülkemizin yararına katkı sağlayacak insan gücünün yetişmesi için binalardan, araç gereçlerden, sınav sistemlerinden çok daha önemli bir olguya ihtiyaç vardır, o da üniversitelerimizin özerk, demokratik, bilimsel kurumlar olarak yeniden yapılandırılmasıdır.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak iyi bir mühendisin ancak düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde öğrenim görebildiği üniversitelerden yetişebileceğini vurgulamamız gerekir. Dolayısıyla akademinin üzerindeki her türden baskı son bulmalı, rektörlük seçimleri akademinin demokratik ilkelerine göre yapılmalıdır. Boğaziçi Üniversitesi nezdinde özerk, demokratik, bilimsel üniversite anlayışını savunan tüm öğretim üyeleri ve öğrencilerle dayanışma içerisinde olduğumuzun bilinmesini isteriz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim KuruluEklenme Tarihi: 13/01/2021

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası