Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Serbest Bırakılsın

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, Boğaziçi Üniversitesinde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklama.

Boğaziçi Üniversitesinde yaklaşık bir aydır yaşanan dışarıdan atanan rektör krizi dün ortaya çıkan görüntülerle toplumun tahammül sınırlarını aşmıştır. Üniversiteye dışarıdan rektör atanmasını protesto eden öğrenciler ve akademisyenler bir aydır tepkilerini barışçıl bir şekilde ortaya koyuyorken, en üst makamlardan gelen kışkırtıcı ifadelerle kriminalize edilmeye çalışılmışlardır. Son olarak, düşüncelerini ve tepkilerini göstermek için anayasal hakları olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanan 159 öğrenci, dün akşam saatlerinde, kampüslerinden, yerlerde sürüklenerek gözaltına alınmıştır.

Bilimin gelişiminin temel dinamiği, bilginin var olan sınırlarını aşan, tarih boyunca edinilen birikimin üzerine yükselen ve kalıplara sığdırılamayan bilimsel çalışmalardır. Antik Yunan`dan günümüze kadar bilimsel faaliyet ne coğrafi sınırlar ne de siyasal statükonun çıkarları tarafından daraltılamayan engin bir ufka sahip olmuştur.

Nitekim modern anlamda üniversitenin şekillenmeye başlamasından bu yana, bilimsel çalışmaların tüm güç ilişkilerinin köreltici etkilerinden uzak tutulabilmesi için, bugün özerk üniversite kavramsallaştırmasıyla ifade ettiğimiz ve üniversiteler için vazgeçilmez bir prensip haline gelen yapı ortaya çıkmıştır.

Bilim ile statüko arasında tarih boyunca çelişki yaşandığı doğrudur. Çünkü bilim, her daim gelişimi, değişimi savunurken statüko, mevcudun muhafazasına çaba göstermiş, değişim ve dönüşümün ancak statükoya yarayacak kadar olanına sahip çıkmıştır. Bu çelişki ülkemiz tarihinde de görülebileceği gibi bugün de en yalın haliyle ortadadır. 

Özerk üniversite olmadan, düşünce ve ifade özgürlüğü olmadan, genç beyinlerin gelişim ve dönüşümün dinamiği olan enerjisi olmadan üniversiteden söz etmek mümkün değildir.

Üniversitelerin idari yapısının kendi bileşenlerinin iradesiyle şekillenmesi gerekmektedir. Tepeden bir kararla, parti komiseri atar gibi rektör atanması kabul edilebilir gibi değildir.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, Boğaziçi Üniversitesinde özerk, demokratik üniversiteyi savunan tüm akademisyenler ve öğrencilerin yanında olduğumuzu belirtiriz. Bilime, üniversiteye ve aslında ülkemizin geleceğine sahip çıktığı için şiddete uğrayarak gözaltına alınan tüm öğrenciler serbest bırakılmalıdır.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim KuruluEklenme Tarihi: 02/02/2021

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası