Fıtrat Değil Cinayet; İşçi Ölümlerini Önlemek Mümkün

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, 3 Mart İş Cinayetleriyle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklama. 02.03.2021

Bir ülkede insan hayatına verilen değer, o ülkede yaşanan ölümlerin sebeplerinde saklıdır. Can kayıplarına neden olan unsurlar ne kadar önlenebilir, alınabilecek tedbirlerle ortadan kaldırılabilir sebeplerse, insan hayatına verilen değer de o kadar azdır. Üzülerek ifade etmek zorundayız ki ülkemizde her yıl deprem, salgın hastalık ve iş cinayetleri gibi, çözümü bilim ve tekniğin imkanları dahilinde mümkün olan sebeplerden dolayı büyük kayıplar yaşanmaktadır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin raporlarına göre; 2020 yılında 2427 işçi hayatını kaybetti. 2019 yılında 1736 olan sayı, covid-19 salgını sürerken yeterli tedbirlerin alınmadığı koşullarda, çalışmaktan başka çaresi olmayan insanların hastalığa yakalanarak hayatını kaybetmesiyle ciddi artış gösterdi. Henüz 2021 yılının ilk ayında ise 199 işçinin hayatını kaybettiği rapor edildi. 

2020 yılında, inşaat iş kolu, en çok işçi cinayetinin yaşandığı ikinci iş kolu olarak kayıtlara geçti. Bir yılda inşaatlarda çalışırken hayatını kaybeden işçi sayısı 355`i buldu. Neredeyse günde bir işçi, inşaatlarda çalışırken hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin nedenlerine göre yapılan sıralamaya göre yüzde 31 ile covid-19 ve yüzde 16 ile trafik-servis kazalarından sonra yüzde 12 ile en çok ölüm nedeni ezilme ve göçük oldu. Mesleğimizle doğrudan ilgili olan bir iş kolunda işçi ölümlerinin bu denli yüksek olmasını kabul edemeyiz. Çünkü biz inşaat mühendisleri, bu ölümlerin büyük çoğunluğunun şantiyelerde alınmayan önlemler, yapılmayan denetimler ve şantiyelerin, alanının uzmanı olan yetkin kişilerin yönetimine bırakılmadığı için yaşandığını biliyoruz.

Oysa sorunun çözümü malumdur. Biz İnşaat Mühendisleri Odası olarak, inşaat iş kolunda ölümlerin önlenmesi konusuna bilhassa dikkat çekmek isteriz: Şantiye alanlarında ölümleri durdurmak için atılması gereken en önemli adım her şantiyede bir şantiye şefinin tam zamanlı olarak görevlendirilmesidir. Şantiyelerde hakim olan denetimsizlik, kontrolsüzlük ve işin yönetilmesindeki keyfi uygulamalar bu tablonun oluşmasının ana etkenidir. İş kazalarına karşı alınacak önlemlerde müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirmesinin yanı sıra, şantiye şefliğinin yetkin kişilerce ve tam zamanlı yürütülmesi hayati önemdedir. Çünkü şantiye şefinin başlıca görevleri arasında, iş güvenliğinin sağlanması ve işçi sağlığının gözetilmesi de yer almaktadır.

İş cinayetlerinde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Daha fazla can kaybının yaşanmaması için yetkili kurumları, idarecileri ve siyasal karar vericileri, ivedilikle konuyla ilgili gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim KuruluEklenme Tarihi: 03/03/2021

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası