12 Eylül'le Hakiki Hesaplaşma, Özgürlükleri ve Demokrasiyi Savunmakla Mümkündür

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, 12 Eylül Darbesinin 41. yıl dönümünde yaptığı açıklama. 12 Eylül 2021

Bundan 41 yıl önce ülkemiz, tarihinin en karanlık sabahlarından birine uyandı. Demokrasisi ve anayasası sağlam temeller üzerinde oturmayan ülkelerde olduğu gibi askeri darbe ile yönetim ordunun kontrolüne geçti. Darbeyle birlikte binlerce insan gözaltına alındı, tutuklandı, gazeteler ve kitaplar yasaklandı, yüzbinlerce insan işkenceden geçirildi, idam edildi. Darbeyle birlikte parlamento feshedilirken temel insan hakları bile askıya alındı. Tüm siyasi partiler kapatıldı, demokratik kitle örgütleri yasaklandı, sendikalar, meslek odaları işlevsizleştirildi.

12 Eylül darbesinin neoliberalizm ile ilgisi aşikârdı. 24 Ocak kararları Türkiye`nin neo-liberal politikalarla yeniden düzenlenmesinin yasal zeminini oluşturdu. 24 Ocak kararları ile açılan yolda Türkiye  neoliberal ekonomi modeli doğrultusunda yönetilmeye başlandı.

12 Eylül darbesinin karakterini ortaya koyan iki temel yöntemi vardı: bunlardan ilki farklı düşünen herkesin terörle ilişkilendirilmesi, baskı ve şiddetle susturulması, tutuklanması; ikincisi ise demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek örgütlerinin vesayet altına alınması, susturulması ve kuruluş amaçlarına uygun çalışmalarının engellenmesiydi.

Günümüz Türkiye`sine dönüp baktığımızda darbenin yukarıda saydığımız yöntemlerinin hala güncel olmadığını söylemek mümkün müdür?

Bugün hala 12 Eylül`ün yasaları ve kurumları yürürlüktedir. Yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ise 12 Eylül günlerini aratmayacak ölçüdedir. Meslek Odalarımız ve demokratik kitle örgütleri ile medya ekonomik, siyasal ve hukuksal açılardan terbiye edilmeye çalışılmaktadır.

Özelleştirme uygulamalarının hızla devam etmesiyle kamunun sorumluluğundaki işlerin taşeron şirketlere ihale edilmesi, çalışma yaşamının güvencesizliği, YÖK`ün üniversitenin üzerinde kontrol aracı olarak varlığını sürdürmesi, kentlerimizin, doğamızın, suyumuzun ve orman arazilerimizin kamu gücü kullanılarak piyasanın çıkarlarına sunulması, 12 Eylül`ün mirası olarak varlığını sürdürmektedir.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümünde demokrasiye, özgürlüğe, adalete ve barışa mesafemizin uzaklığının darbeye ne denli yakın olduğumuza karşılık geldiğini hatırlatıyoruz. Yakın dönemde de teşebbüslerine tanık olduğumuz darbe geleneğinin bu topraklardan kalıcı şekilde sökülüp atılmasının yegâne yolunun demokrasi, özgülük, adalet ve barış içinde bir arada yaşamak olduğunun altını çiziyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Eklenme Tarihi: 12/09/2021

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası