Yabancı Üye İşlemleri

Yabancı Uyrukluların Üyelik İşlemleri

1) Yabancıların Odamıza üyeliği T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`ndan alacakları inşaat mühendisliğine ilişkin çalışma izin süresi ile sınırlı olup, üye kayıtları Oda merkezinde yapılır.

2) Türkiye`deki üniversitelerden birinden mezunlarsa geçici mezuniyet belgesi veya diplomasının aslı, yurtdışından mezunlarsa YÖK tarafından düzenlenen diploma denklik belgesinin aslı, yurtdışındaki üniversiteye ait diplomanın aslı, tercümesi ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan belgelerle Bakanlık tarafından üyelik başvurusunun TMMOB`ye iletilmesi ile işlem başlatılır.

3) 2022 yılı için ilk kayıt ücreti olarak 5.000.-TL ile birlikte yıllık üyelik aidatı olarak 2022 yılı için 8.000.-TL tahsil edilir.

Türk Soylu Yabancıların Üyelik Kayıt İşlemleri

1) Türk soylu yabancıların Odamıza üyeliği T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`ndan alacakları inşaat mühendisliğine ilişkin çalışma izin süresi ile sınırlı olup, üye kayıtları Oda merkezinde yapılır.

2) Türkiye`deki üniversitelerden birinden mezunlarsa geçici mezuniyet belgesi veya diplomasının aslı, yurtdışından mezunlarsa YÖK tarafından düzenlenen diploma denklik belgesinin aslı, yurtdışındaki üniversiteye ait diplomanın aslı, tercümesi ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulan belgelerle Bakanlık tarafından üyelik başvurusunun TMMOB`ye iletilmesi ile işlem başlatılır.

3) 2022 yılı için ilk kayıt ücreti olarak 5.000.-TL ile birlikte yıllık üyelik aidatı olarak 2022 yılı için 8.000.-TL tahsil edilir.

4) http://www.nvi.gov.tr/Hizmetler/Nufus,Turk_Soylu_Yabancilar.html web adresinde belirtilen belgeler ile nüfus idaresinden Türk Soylu olduklarını gösterir belgeyi sunmaları halinde T.C. vatandaşı üyelerle aynı aidat ücreti ödeme hakkı kazanırlar.

Eklenme Tarihi: 21/11/2021

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası