DİNAMİK YÜKLERE MARUZ TEMELLERİN TASARIMINA GİRİŞ (STOKTA)


Yayın No:İMO/18/04
ISBN No:978-605-01-1232-0
Yayın Yeri:ANKARA
Sayfa Sayısı:155

Dinamik yüklere maruz temeller konusunda önemli bir başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek yayında "Giriş, Temel Kavramlar, Basit Titreşim Sistemlerinin İncelenmesi, Temellerin Titreşim Probleminin Tarihsel Gelişimi, Dinamik Yük Üreten Makinelerin Temellerinin İncelenmesi, Titreşimlerin İzolasyonu" konuları ele alınmıştır.

 
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası